• 15 februari 2012
 • René Franquinet
 • Ada, de eerste programmeurDat de eerste computerprogrammeur een vrouw was, dat wist u misschien niet mobogenie herunterladen. Dat wil zeggen, zij was de eerste die een soort van algoritme schreef voor een machine die herhalende bewerkingen moest uitvoeren (vandaar het begrip algoritme) Download fonts for free. En programmeren zit hem vooral in het toepassen van algoritmen. Zij, Ada Augusta Byron, later met de achternaam Lovelace, had als dochter van de beroemde dichter lord Byron al jong belangstelling voor de Analytical Engine van Charles Babbage download geogebra mac. Ze schreef er een programma voor het genereren van de reeks van Bernoulli voor herunterladen. We praten over het begin van de 19e eeuw. De machine van Babbage moest getallen verwerken maar bestond alleen op papier. Hij had niet voldoende geld voor het laten bouwen van het apparaat download pdf format. Ondanks dat realiseerde de wiskundig getalenteerde Ada zich dat een machine die algoritmisch kon werken, meer moest kunnen dan alleen getallen verwerken powerpoint viewer for free. Dat was zeer vooruitziend, minder dan de 20e eeuwer Alan Turing, maar ze leefde dan ook een dikke eeuw eerder video from vimeo. Nadat Ada met baron Lovelace getrouwd was, kregen ziekten en kwalen telkens meer vat op haar. Ze stierf op 36-jarige leeftijd.

  Soms weten uitvinders zelf niet wat ze gerealiseerd hebben en komt men pas (veel) later achter de betekenis van hun werk nuketown bo4. Zo is Ada niet beroemd geworden om haar wiskundige bijdrage (het was overigens werkelijk uniek in die tijd: een vrouw als wiskundige), maar wel om een passage uit haar verhandeling over de Analytical Engine: het genoemde programma waarmee op de analytische machine de serie van de Bernoulli-getallen kon worden berekend mediathek chip. Het is het eerste informaticaprogramma dat ooit werd geschreven en het gebruikt dezelfde termen en procedures die later bij de eerste computers zouden worden gebruikt katzenbilder zum herunterladen.

  Ter ere van haar heeft een door het Amerikaanse Ministerie van Defensie in 1979 ontworpen programmeertaal de naam Ada gekregen.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75