• 11 juli 2012
 • René Franquinet
 • ICT en beroepskwaliteitDe Onderwijscoöperatie is een organisatie die voortgekomen is uit de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) herunterladen. Ze bestaat uit de Algemene Onderwijsbond (AOB), Beter Onderwijs Nederland (BON), CNV Onderwijs, de Federatie van Onderwijs Vak-organisaties (FvOv) en het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO) kfd-logo for download. De Stichting heeft als hoofddoel te zorgen voor een krachtige beroepsgroep, waarbij kwaliteit een verbindend thema is. De coöperatie is er van, voor en door de leraar, zo zegt zij zelf minmelgames for free in full version german windows 10.

  Wat je bij de organisatorische samenstelling van deze op kwaliteit gerichte Stichting mist, is de ict-component. Weliswaar kunnen experts op het vlak van ict en onderwijs, zoals de Vereniging i&i of de Stichting Kennisnet via allerlei kanalen van hun frisse en vruchtbare opvattingen over de meerwaarde van ict in het onderwijs kennis geven, maar structureel zit het nog niet goed in elkaar rennradtouren herunterladen. Doorgaans melden zij zich op eigen initiatief omdat ze inzien dat hun inbreng bij deze tijd past, maar ook omdat het onderwijs niet meer gegeven kan worden à la fifties of sixties herunterladen. De ict-component zou bij alle nieuwe onderwijsplannen een vaste rol moeten spelen.

  Even een cliché: ict is niet meer weg te denken uit de maatschappij herunterladen. Op basis hiervan zou je dus logischerwijs moeten concluderen: uit de school. Volgens mij zijn de meeste lezers van mijn stukjes het daarmee eens. In bepaalde kringen waar ik geregeld kwam en kom, vindt men dat ook een vanzelfsprekend punt download adp. Maar wat je altijd weer mist in discussies daarover, is de concrete invulling. De uitspraak: we moeten veel meer doen met digitale middelen in het onderwijs, is veel minder waard dan aangeven hoe je digitale middelen in het onderwijs moet inzetten free Christmas cards to. Het mag niet gaan om de vorm of het gadget-achtige van een stukje hardware. Natuurlijk speelt dat een rol, maar het is secundair. Het verschijnen van de iPad riep meteen revolutionaire onderwijsplannen op, maar die bleken eerder gebaseerd op de handige hantering van het apparaat, dan op onderwijskundige kwaliteitsverhoging havana song download for free. We zijn er dus nog niet.

  Er valt nog veel werk te verrichten en soms lijkt het wel of we er de tijd niet voor vinden and install office 2016. We kennen inmiddels wel de technische mogelijkheden van digitale communicatie. Dus kan er goed nagedacht worden over het samenstellen van een (digitaal ondersteund) programma van bijscholing en deskundigheidsbevordering van leerkrachten, onder andere met het oog op de doelstellingen van de Onderwijscoöperatie.

  Laten we er de schouders onder zetten.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75