• 19 oktober 2012
  • René Franquinet
  • DQDe vorige ICTeaser ging over Digitale Intelligentie (DQ), die u ongetwijfeld hebt gelezen fortnite update schnelleren. Vandaar dat ik het nu waag de titel zo te verkorten dat u begrijpt dat het gaat over slimme digitale intelligentie. De vorige keer had ik het bij een omschrijving van digitale intelligentie over het vermogen om te gaan met digitale media, maar ik realiseer me dat het allemaal veel breder is download youtube videos mac. Het betreft omgang met en toepassing van alles wat met ict te maken heeft. U had dat natuurlijk al lang in de gaten. Slimme digitale intelligentie is het vermogen ict zodanig in te zetten dat ze voorziet in een behoefte van mensen, die gericht is op vooruitgang in welzijn en welvaart herunterladen. Deze afbakening is niet onbelangrijk. Die vooruitgang in welvaart en welzijn is een natuurlijke behoefte en daar kan ict ons zeer goed bij helpen. Vele nuttige toepassingen zijn te bedenken: navigatiesystemen in en voor allerlei vervoersmiddelen, verkeersveiligheid, huishoudelijke apparaten met ict-intelligentie, het zijn toepassingsgebieden waarvan we het met elkaar eens zijn dat ze ons goede diensten bewijzen ebooks kostenlosen deutsch amazon.

    Ook het onderwijs kan gebaat zijn met ict. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan het gebruik van computers op school, maar meer aan het gegeven dat ict plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk maakt mit handy herunterladen. Dat is het verschil met het niet-ict-tijdperk. Maar het onderwijs gaat daar nog niet intelligent (genoeg) mee om. In het eerste stadium van ict-op-school vond de schooldirectie het al mooi en pr-bevorderend als ouders een lokaal getoond kon worden waar een twintigtal computers bij elkaar stonden (niets te doen) flickr photos iphone. Nu zijn we zover dat een computerlokaal al ouderwets genoemd mag worden, omdat elke leerling over een digitaal volwaardig communicatieapparaat kan beschikken and install windows 10 updates manually. Dus we zouden op educatief gebied veel intelligenter met ict kunnen omgaan. In het onderwijs ontsluit ict allerlei bronnen, maakt ze hulp op afstand mogelijk, bereidt ze leerlingen makkelijker voor op een ict-rijk beroep, kan gedifferentieerd leren eindelijk gerealiseerd worden, zouden er flexibeler roosters gemaakt kunnen worden dsi games download for free.

    René Franquinet

    René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75