• 5 december 2012
 • René Franquinet
 • Informatica, muziek, gymDe vakken informatica, muziek en gym (lichamelijke opvoeding), hebben een grote verwantschap adobe photoshop elements 2020 herunterladen. Die verwantschap hebben ze vanwege hun aard. Die aard brengt met zich mee dat leerlingen er op wel heel verschillende manieren mee bezig zijn. Dat kan variëren van heel moeizaam tot uitzonderlijk vaardig of begaafd cannot download images via whatsapp. Er bestaan dus grote verschillen tussen leerlingen die ermee bezig zijn. Dat heb je niet zo gauw met nogal wat andere vakken. Een uitzonderlijk talent voor een vak als Frans of geschiedenis, dan wel natuurkunde of aardrijkskunde zie je niet zo gauw, tenzij in samenhang met andere, min of meer verwante vakken kindle books cannot be downloaded.

  Zodra leerlingen met informatica, muziek of gym bezig zijn, ontdek je die niveauverschillen in een groep al gauw: je hebt uitblinkers en je hebt achterblijvers spotify playlist herunterladen ohne wlan. En ze kunnen er meestal ook niks aan doen. Je hebt het of je hebt het niet. Het zal dus een aangeboren eigenschap zijn. Er zit iets in deze leerlingen dat maakt dat ze snel problemen en structuren doorzien (informatica), een melodie zodanig in zich opnemen en verwerken dat ze er alles mee kunnen, zowel actief als passief (muziek) en lichamelijke activiteiten als van nature vloeiend en perfect uitvoeren (gym) download movies amazon. Iedereen heeft leerlingen van deze soort in zijn schoolbestaan meegemaakt.

  Voor het vak informatica (waar de teasers vaak over gaan) zien we dat de snelle leerlingen als vanzelf problemen oplossen, met of (liefst) zonder de docent google chrome kostenlos für mac. Iedere docent kent ze. Soms wordt hier verkeerd op gereageerd en wordt het proces afgeremd. Dat dit niet alleen contraproductief is, maar zelfs demotiverend voor de leerling, ligt voor de hand download gmx folder.

  Advies: schakel begaafde leerlingen in in het klasseproces, laat hen anderen helpen, dan worden ze in hun talent(en) gesteund en kunnen ze zich tegelijk heel nuttig maken download from the internet. Maar vergeet vooral niet hun creatieve opdrachten te geven zodat ze hun talenten nog meer kunnen ontwikkelen.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75