• 6 februari 2017
 • Veel problemen op Internet ontstaan doordat mensen anoniem kunnen rondwaren op digitale straten en wegen. Uitgesproken het Internet kan mensen het gevoel van anonimiteit geven omdat het de indruk wekt dat ze dingen anoniem kunnen doen: je hebt geen mens tegenover je staan, maar een apparaat download multiple files at once. Nabijheid speelt ook een rol. Mensen gedragen zich doorgaans minder slecht als hun slachtoffers vlakbij zijn. Het Internet heft deze morele grens op. Je staat verder van elkaar en dan is het gemakkelijker in de aanval te gaan tegenover een tegenstander op afstand videos auf instagramen.

  Je kunt onder schuilnamen de digibus nemen en met een capuchon over je hoofd overal snuffelen en aankloppen. Ik ben geen voorstander van de Facebook-methode, maar kan het geheel met Zuckerberg eens zijn als die als voorwaarde stelt dat je je identiteit kenbaar moet maken voor allen die contact met je willen maken adobe photoshop 7 kostenlos downloaden deutsch. Let wel, je moet bij dit alles anonimiteit en privacy van elkaar scheiden. Zouden we ervoor zorgen dat niemand anoniem op Internet kan verblijven, dan zouden we al 99% van de digitale ergernis uit kunnen schakelen tastatur kostenlos herunterladen. Phishing en meer van die geraffineerde trucjes zijn dan uitgesloten, want de “phisher” kan zijn activiteiten niet anoniem uitvoeren. Cookies zouden met de grootst mogelijke voorzichtigheid geplaatst moeten worden, waarbij de vrager en gebruiker zich aan strikte regels moeten houden, voordat het cookies-festival kan losbarsten Download word for free for xp.

  Ik weet dat de voorstanders van de anonimiteit zich groen en geel ergeren aan bovenstaande argumenten. Zij noemen als tegenargument vaak dat je zonder anonimiteit altijd weer volgbaar bent in al je digitale doen en laten download apple documents. Dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben in situaties waarin een kwaadwillende overheid of instantie je kan dwingen tot het bekennen van het zetten van “verkeerde” stappen it is illegal to download videos from youtube.

  Het is weliswaar niet meteen nodig dat ik de naam van een winkelbediende moet weten om inkopen te doen, van de andere kant is het niet moeilijk om die te weten te komen in geval van een probleem met de aankoop van een artikel adac rescue card. Dat is wel anders op het Internet.

  De centrale vraag bij dit alles is:
  is het wel nodig dat anonimiteit gehandhaafd wordt?

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75