• 1 november 2010
  • Dieter Möckelmann
  • ICT-AcademyDe tijd dat men iets van Word, Powerpoint, en Excel moet weten lijkt voorbij Download sims 2 main game for free. Ook het kunnen werken met een browser en mailen past niet meer bij de gewenste vaardigheden van een leerkracht of docent. Steeds meer wordt gestuurd op gewenst resultaat download music online for free. Met andere woorden wat willen we met het onderwijs, welke ICT-middelen horen daarbij en wat moet ik kunnen om met die middelen te sturen op het gewenst resultaat ältere whatsapp version herunterladen. Binnen een bestuur of school kan je op deze manier alle vaardigheden bundelen en centraal aanbieden (kan ook veel geld schelen bij de inkoop van professionalisering): de Academy is geboren amazon gekaufte serie herunterladen. Je krijgt dan o.a. de trainingen met titels als: – het begrijpend lezen op een hoger niveau – de ouderbetrokkenheid vergroten of – werken met handelingsplannen medical dictionary online free download. Dit zijn respectievelijk de trainingen internetgebruik, werken met een digitale camera of tekstverwerken; ICT als middel van onderwijs!

    Dieter Möckelmann

    Dieter is zelfstandig adviseur (dieter.nl). Hij is initiatiefnemer van het historisch projectbureau Histocasa en geschiedenis website Historiën. Zie zijn profiel op LinkedIn en/of volg hem via Twitter.
    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75