• 16 juli 2004
 • Docentenvakvereniging I&IDocentenvakvereniging i&i (vakvereniging voor informatie-kunde, informatica en ict in onderwijs) organiseert op woensdag 24 en donderdag 25 november 2004 haar 14e conferentie met als thema wederom i&i-learning 2004, f2f (face to face) in het CongresHotel De Werelt te Lunteren herunterladen. Dit jaar werken CPS en KPC mee, in verband met kennisdeling en uitwisseling van ervaringen vanuit het project beleidsrijke scholen autocad program for free. Zij staan borg voor sterke programma-onderdelen voor het VMBO.
  • vmbo’s presenteren hun onderwijsvernieuwingen met ict
  • instellingen die het erfgoed van Nederland digitaal bewaren, stellen dat beeldend beschikkingbaar aan het onderwijs met een wervelende show
  • het vak informatica/informatiekunde (prof Download windows 10 online. Mark Overmars!)
  • ict-toepassingen in alle vakken
  • ict-toepassingen voor taalzwakke leerlingen in het bijzonder
  • e-leren, e-communicatie en e-toetsen
  • lesgeven en leren, met plezier en enthousiasme
  • actieve bijdragen van i&i-bestuursleden vanuit ieders expertise
  • en, inspirerende keynote speakers, zoals Debbie Silver herunterladen.
  • en mogelijk dit jaar onze minister van OCW, mevr. Maria van der Hoeven
  Doelgroepen voor deze conferentie: ict-coördinatoren; docenten informatica en informatiekunde, docenten die ict in hun onderwijs toepassen, koplopers en voortrekkers; schoolleiders met ict in hun portefeuille; medewerkers van de lpc; docenten van lerarenopleidingen op hbo of universiteit fack ju göhte 3 free. Bezoek voor de actuele stand van zaken regelmatig de website.


  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75