• 27 september 2016
  • Binnengekomen persbericht

    ICTPrivacyrecht, onderdeel van ICTRecht, heeft het Privacy Verified-certificaat uitgereikt aan Prowise sims 2 kostenlos downloaden. Het Privacy Verified-certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die intensieve privacyaudits hebben doorlopen en hebben bewezen te voldoen aan alle relevante privacywet- en regelgeving vavoo apk 1.35 herunterladen. Met dit certificaat laat Prowise zien dat zij persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt, deelt en gebruikt en dat privacy gewaarborgd is.

    Privacy is door de digitalisering van het onderwijs een belangrijk thema geworden voor scholen tetris for free german windows 7. Gegevens van leerlingen worden steeds vaker digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Scholen moeten zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens mogen bijvoorbeeld niet langer dan noodzakelijk bewaard worden en persoonsgegevens mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze zijn verzameld samsung cloud dateien herunterladen. Michael Ahrens, directeur van Prowise: “Wij vinden het belangrijk dat veilig en verantwoord omgegaan wordt met persoonsgegevens. Dit certificaat toont aan dat je erop kunt vertrouwen dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijndictionary.

    Om het Privacy Verified-certificaat te ontvangen en het logo te mogen voeren wordt een bedrijf grondig getoetst. Dit betreft een uitgebreid traject waarin het bedrijf aan de voor- en achterkant wordt getoetst.  Hieronder valt een jaarlijkse controle van de privacyverklaring en interne procedures zoals het interviewen van medewerkers, het inventariseren van overeenkomsten en het controleren van ICT systemen springer bücher herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75