• 17 oktober 2016
 • Nog vaak legt de directeur op een basisschool de zorg voor ICT bij een teamlid. Per definitie is dat een ICT-coördinator met wat taakuren. Mijn pleidooi is dat de zorg voor ICT weer bij de directeur terecht komt amazon prime borrowed movies.

  Wordt ICT slechts beschouwd als een infrastructurele voorziening, dan is de keuze voor een teamlid alleszins te rechtvaardigen. Echter de ‘ouderwetse’ ICT-coördinator, die zich alleen maar bezighoudt met de techniek zou allang uitgestorven moeten zijn Read books. Het gaat nu puur maar om een gedegen onderwijsveranderingstraject. De T van Techniek in ICT is ondergeschikt geworden. Besteedt die techniek gewoon uit aan een gespecialiseerd bedrijf from bs.to. Er blijven wat standaard handeling over voor de ICT-coördinator. En die noemen we nu de i-Coach met de klemtoon op coach. Hij of zij is de ‘veranderaar’, die bij ons in Zoetermeer zelfs het ‘prettige verwijt’ kreeg: ‘hij weet niks meer van techniek af download kpop song!‘ De term i-Coach is natuurlijk discutabel, maar daar hebben we hier niet over.

  Met de naam i-Coach komt de directeur weer onmiddellijk in beeld musik auf mac downloaden. Het gaat immers om een onderwijskundig veranderingsproces. En dat doet niet één persoon, maar het gehele team en de directeur?? Hij informeert, inspireert, faciliteert en geeft de richting aan dictionary german english. Een onderwijskundige visie is de basis van het onderwijs op zijn of haar school. Het is de zorg van de directeur dat e.e.a. onderwijs-organisatorisch in de dagelijkse lespraktijk wordt geïmplementeerd en verder goed kan gedijen follow netflix app.

  De tijd is er rijp voor … je bespeurt overal dat het eminente belang van een visie op ICT in het onderwijs onderkend wordt. Kennisnet geeft dat vele jaren aan met bijvoorbeeld haar Vier-in-balans-monitor video van facebook ipad. De rol van de directeur is cruciaal. Die rol overlaten aan één enthousiast persoon op school is wat mij betreft dan ook een kwalijke zaak. De directeur moet het onderwijskundige voortouw nemen en zijn team enthousiasmeren windows 10 herstel usb downloaden. En alleen dan komt een verantwoord veranderingsproces in beweging.

  Bert Boshoven

  Twitter: @boshoven2909
  LinkedIn: nl.linkedin.com/in/bertboshoven
  E: boshoster@gmail.com

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75