• 7 november 2016
 • Jôh … laat ik ook eens een duit in het zakje doen van de vaardigheden die een leerkracht tegenwoordig zou moeten hebben. We zitten nu weliswaar in de 21ste eeuw, maar ik krijg een beetje vlekken van die zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden flash player voor chrome. Waarom? Omdat het volgens mij gaat om vaardigheden die een leerkracht altijd al zou moeten hebben. Er wordt nu gewoon een nieuw sausje overheen gegoten Download windows media player for windows 10 for free.

  Het model van de SLO en Kennisnet
  Natuurlijk helpt het nieuw(st)e model van de SLO en Kennisnet deze elf vaardigheden beter te onderscheiden simpleclub app herunterladen. Echter in datzelfde model wordt al voorbehoud gemaakt: je kunt ze niet zondermeer scheiden. Dat wordt keurig aangegeven door de stippellijntjes die tussen de elf taartpunten staan download ringtones nokia for free. Volkomen terecht denk ik dan, maar wat zie je vervolgens? De SLO werkt die elf vaardigheden uit in elf aparte curriculumlijnen. Een aardig vertrekpunt, maar ook niet meer dan dat avis invoices. Het lijkt erop dat het onderwijsveld dus een set kant-en-klare handreikingen krijgt. Alle elf is te veel, dus scholen moeten keuzes maken.

  Los daarvan … de gebruikte terminologie staat ver van de realiteit van alle dag af zeichnungen zum herunterladen. We moeten bijvoorbeeld opeens met z’n allen aan computational thinking. Vraag de gemiddelde leerkracht naar de betekenis daarvan en hij of zij kijkt je wazig aan herunterladen. Laat overigens duidelijk zijn dat dit geen pleidooi is om hiermee niet aan de slag te gaan. Maar wel dat er nog stappen gemaakt moeten worden om deze begrippen een beetje down-to-earth te maken download icons kostenlos.

  afbeeldingbertboshoven

  Hoe moet het dan wel herunterladen pdf kostenlos?
  Bekijk bovenstaand model kritisch en kies voor een clustering van de vaardigheden. Een voorzet: basisvaardigheden, doevaardigheden, denkvaardigheden en wereldburgers Download auto tuning program for free.

  De SLO geeft aan dat je als school aan de slag moet gaan met al deze vaardigheden. Nu laat dit model al zien dat het jongleren met al deze vaardigheden een hele kunst is. Ga er maar aan staan als leerkracht. Volgens mij gaat het bij deze 11 vaardigheden altijd om een combinatie van vaardigheden. Deze staan dus vrijwel nooit op zichzelf. Bovendien gaat het in mijn beleving meer om vaardigheden die de leerkracht en de leerlingen dagelijks in de groep hanteren.

  Het gaat dan over: 1. Informatievaardigheden, 2. Presenteren 3. Samenwerken 4. Portfolio (reflecteren) Feedback 5. Formatief toetsen 6. Oefenen en automatiseren 7. Flipping the Classroom 8. Gamification/Coderen. Is deze lijst uitputtend? Wellicht niet maar voorlopig kun je hier wel mee aan de slag van nu-tot-2032.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75