• 26 augustus 2000
 • Persbericht:
  —————
  Bij het SCO-Kohnstamm Instituut is rapport 593 uitgekomen:
  Titel: Lezen en schrijven met CIAO facebook kopie herunterladen. Een exploratie van de bijdrage van drie CIAO-projecten aan het onderwijs in schrijf- en leesvaardigheid op de basisschool. Mei, 2000.
  Auteurs: Maartje van Daalen en Amos van Gelderen:

  Dit rapport is het verslag van een vooronderzoek verricht in opdracht van de projectleiding van CIAO (Computers In ’t Amsterdamse Onderwijs) smileys voor whatsapp. In het kader van CIAO wordt sinds 1997 in steeds meer Amsterdamse basisscholen Informatie- en CommunicatieTechnologie (ICT) geïntroduceerd. De onderwijskundige projectleiding van CIAO wil meer inzicht krijgen in de wijze waarop ICT bijdraagt aan het onderwijs in de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen ebooks download for free illegally. Er zijn daarom drie deelprojecten onderzocht, “Beren in Amsterdam” (voor de groepen 4 t/m 6), “Spelen in Amsterdam” (voor de groepen 6 t/m 8) en de “Elektronische opdrachtkaarten” voor het gebruiken van informatie op Internet (vooral voor de groepen 6 t/m 8) casino zum herunterladen.

  Het vooronderzoek was gericht op twee vragen. De eerste vraag is praktijkgericht: welke aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verbetering van de projecten zoom anwendung herunterladen? De tweede vraag is theoretisch: sporen constructivistische uitgangspunten die bij CIAO worden gehanteerd met algemeen onderwijskundige en taaldidactische uitgangspunten youtube converter?

  De bevindingen zijn kort samengevat als volgt. In de drie deelprojecten zijn goede aanzetten te zien van constructivistische onderwijsvernieuwing we transfer herunterladen. Ook is er op diverse onderdelen een positieve bijdrage geconstateerd van ICT-middelen. Toch zijn er veel punten waar verbetering mogelijk en wenselijk is herunterladen. Deze punten betreffen vooral de aandacht die er moet zijn voor instructie aan individuele leerlingen, nodig om hen te laten profiteren van het werken aan de opdrachten op de computer, en begeleiding tijdens het uitvoeren van die opdrachten der planer 4 kostenlosen. Voor sommige activiteiten is de meerwaarde van het werken aan de computer niet duidelijk.

  Per project worden aanbevelingen gedaan voor verbetering, geformuleerd met het oog op het onderwijs in de schrijf- en leesvaardigheid kostenlose geräusche downloaden. Ook wordt voor elk project aangegeven welke knelpunten er bestaan bij de combinatie van constructivistische, algemeen onderwijskundige en taaldidactische uitgangspunten. Belangrijk aandachtspunt is de structurering van de leeromgeving die zwakkere leerlingen de steun kan bieden die ze nodig blijken te hebben. Er zou meer gebruik gemaakt kunnen worden van de mogelijkheden die een ICT-leeromgeving biedt om zulke individueel gerichte steun te verschaffen.

  ————————————————————
  SCO-rapport 593, 85p. NLG 25,– excl. porto-en verzendkosten NLG 7,50 te bestellen via:
  tel: 020-5251357 – fax: 020-5251200 – E-mail: ronaldg@educ.uva.nl

  Wilt u meer weten over de studie zelf? Bel dan direct met een van de auteurs:
  Maartje van Daalen tel:020-5251355 – E-mail: maartje@educ.uva.nl

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75