• 3 december 2000
  • De Haagse wethouder Pierre Heijnen van Onderwijs heeft het officiële startschot gegeven voor het programma Digitaal Leren (DL) herunterladen tik tok. Een belangrijk onderdeel hiervan is het zogeheten Servicepunt DL, waar scholen terecht kunnen wanneer ze ondersteuning nodig hebben bij de implementatie van ICT-middelen binnen het onderwijs herunterladen.

    Er liggen ruime plannen voor de aansluiting van de Haagse scholen op Internet, in combinatie met de nieuwe Haagse onderwijsportaalsite. Hiervoor is inmiddels een nauwe samenwerking gestart tussen het programmamanagement van Digitaal Leren Den Haag, het ministerie van OC&W en KPN download spotify family songs. De ontwikkelingen zullen plaatsvinden binnen het kader van Kennisnet, het prestigeproject van het ministerie.

    Wel wil men de portaalsite uitgebreider maken dan Kennisnet flash player voor chrome. Mede op initiatief van Heijnen is gekozen om samen met de Haagse scholen niet alleen de ontwikkelingen van ICT in het onderwijs te volgen, maar vooral ook nieuwe toepassingen mogelijk te maken Download windows media player for windows 10 for free.

    Bron: Automatisering Gids

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75