• 18 november 2016
  • Vorige week is de 55ste editie van De Grote Bosatlas verschenen bij Noordhoff Uitgevers Download music for free. Het is de allereerste schoolatlas die, behalve in print, volledig digitaal verschijnt. Vanaf schooljaar 2017-2018 moet het havo- en vwo-onderwijs de 55ste editie van De Grote Bosatlas gebruiken om te voldoen aan de nieuwste eindexameneisen download internet explorer certificates.

    Voor het eerst verschijnt er naast een ‘traditionele’ printuitgave van De Grote Bosatlas ook een volledig digitale uitgave van de atlas (voorjaar van 2017) charts top 100 for free. Hiermee is de atlas voor docent en leerling overal toegankelijk, zowel op school als thuis. Door de digitale editie te gebruiken naast de papieren Grote Bosatlas, die verplicht is tijdens het eindexamen, wordt ingespeeld op het dagelijkse gemak én, bovenal, gaan leerlingen beter voorbereid het examen in all jpg of a page.

    Uitgever Maurice Aarts.: “Docenten geven aan dat leerlingen vaak moeite hebben met het onder de knie krijgen van atlas- en kaartvaardigheden download corona data donation. Een serieus probleem, zeker ook omdat deze vaardigheden nodig zijn bij het eindexamen aardrijkskunde. De digitale Grote Bosatlas biedt allerlei toepassingen die hierbij helpen Download brickshooter egypt for free. Zo is het mogelijk om kaarten eenvoudig te vergelijken en te analyseren. Bovendien zijn de digitale kaarten op allerlei manieren te verlevendigen met bijvoorbeeld filmpjes, foto’s en verwijzingen, zodat leerlingen ze beter leren begrijpen download gta 5 kostenlos. Denk aan een savannelandschap dat tot leven komt in een filmpje. De docent kan desgewenst zijn eigen favoriete filmpjes en foto’s toevoegen,”

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75