• 31 juli 2000
  • Het behalen van een European Computer Drivers License (ECDL) ofwel in gewoon Nederlands een computer rijbewijs, is eenvoudiger geworden. Als aanloop naar het papiertje kan nu een zogeheten Startbewijs worden gehaald na het met goed gevolg doorlopen van vier modulen van de opleiding online videos downloaden mac. De cursist mag zelf bepalen welke modules hij of zij volgt en in welke volgorde. Het Startbewijs vormt een basis voor de eigenlijke leergang die moet leiden tot het behalen van het ECDL google chrome herunterladen pc.

    Een kandidaat kan nu zelf bepalen aan welke ECDL-modulen hij of zij in eerste instantie behoefte heeft. Het voordeel voor het bedrijfsleven is dat zij zelf kunnen bepalen wat zij nodig achten voor hun personeel of bedrijfstak channel d. Op het diploma is aangegeven welke modulen zijn behaald en met welke software-versie.

    Het ECDL Startdiploma is een internationaal erkend en geaccepteerd diploma en geldt als opstap naar het Europees Computer Rijbewijs herunterladen.

    Bron: Automatisering Gids

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75