• 27 oktober 2004
  • ff contactIn Nederland lijden onge-veer 250.000 kinderen en jongeren aan een lang-durige of chronische ziekte herunterladen. Deze kinderen willen ondanks hun ziekte zo gewoon mogelijk leven en opgroeien. ff contact heeft daarom 10 november uitgeroepen tot Dag van het chronisch zieke kind download adp. Op die dag is ook de kickoff van de Videozuilen tour langs scholen, ziekenhuizen en revali-datiecentra. Via deze zuilen kunnen jongeren videoboodschappen naar elkaar sturen free Christmas cards to. Klik hier voor het aanvragen van een videozuil.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75