• 26 november 2004
  • ThinkQuestOp donderdag 2 december 2004 vindt de finale plaats van de webstrijden ThinkQuest Scholier en ThinkQuest Docent & Student herunterladen. De genomi-neerden voor deze webstrijden zijn bekend. In totaal hebben ruim 550 deelnemers in 180 teams een website ingeleverd om mee te dingen naar één van de geweldige prijzen voor de meest leerzame en interactieve website Free apps. 25 teams zijn genomineerd in de categorie beroepsgericht en 23 teams in de categorie docent & student. Alle inge-zonden websites zijn te vinden op de website van ThinkQuest child benefit application.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75