• 21 januari 2000
 • Binnengekomen Persbericht:
  ————————–
  Hoe kunnen gemeenten en buitenschoolse organisaties samen met het basisonderwijs het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid bevorderen dymo label software herunterladen? Op deze vraag zullen sprekers en workshophouders een antwoord geven tijdens de GOA conferentie ‘Breed en effectief’ voor primair onderwijs. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om donderdag 10 februari 2000 te komen luisteren en mee te denken over een effectief onderwijsachterstandenbeleid herunterladen.

  Bij het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) werken onderwijs en buitenschoolse organisaties samen om kinderen met een achterstand te helpen en te begeleiden spss voor students. Een ingewikkelde taak, waar veel bij komt kijken. CPS, onderwijsontwikkeling en advies, houdt daarom in samenwerking met APS en KPC Groep en op verzoek van het ministerie van OCenW en het Procesmanagement Primair Onderwijs, de GOA conferentie ‘Breed en effectief’ voor primair onderwijs bilder automatisch herunterladen outlook 2010. De onderwijsorganisatie wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid van de samenwerkingsvormen. Want: daar waar gemeenten, scholen en instellingen er in slagen de zorg rond leerlingen en ouders lokaal tot één samenhangend geheel te maken, worden de beste resultaten geboekt mediathek wdr video download.

  Praktijkvoorbeelden
  De conferentie is vooral bedoeld voor leden van lokale regiegroepen, beleidsverantwoordelijke ambtenaren, inhoudelijk deskundigen bij onderwijsbegeleidingsdiensten en medewerkers van GOA-bureaus ls17 demo for free. Ze zullen tijdens de grote bijeenkomst uitvoerig geïnformeerd en geadviseerd worden over het maken van beleidsplannen en over hoe ze het beste kunnen coördineren en begeleiden als GOA uitgevoerd wordt download chat program. Tijdens de conferentie is er aandacht voor theoretische kaders, maar vooral ook voor praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er ruimte voor discussies.

  Thema’s
  Na een welkomstwoord door dagvoorzitter Harry Jansen, coördinator Onderwijsvoorrang Eindhoven, zal dr cookidoo kochbuch herunterladen. Paul Jungbluth, senior onderzoeker bij ITS, een centrale inleiding houden. Hij gaat in op verschillende overheidsmaatregelen, zoals Onderwijsvoorrang, Sociale Vernieuwing en Gewichtengelden bro stars. Ook zal hij het hebben over recente onderzoeksresultaten. Hij legt uit waar men effect van kan verwachten en waar dus geld en moeite ingestoken kunnen worden herunterladen. Na het centrale gedeelte zijn er verschillende workshoprondes. Onder meer thema’s als ‘het realiseren van de Brede School’ ‘het Haags Instrument Taalbeleid’, ‘het KEA-project’, ‘Scholen voor kwaliteit’ en ‘de dilemma’s in lokaal onderwijsbeleid’ komen aan de orde.

  De GOA conferentie ‘Breed en effectief’ voor primair onderwijs, die 10 februari 2000 gehouden wordt, duurt van 9.15 tot 17 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom in het Aristo zalencentrum in Utrecht. Deelname aan de conferentie kost ƒ 225,- (inclusief lunch en conferentiemap).

  Mensen die zich willen aanmelden, kunnen dat doen bij CPS, Conferentiebureau, telefoon (033) 453 43 74.
  Voor meer informatie:
  Krijn Hamelink, onderwijsadviseur van CPS
  telefoon 033-4534230
  e-mail k.hamelink@cps.nl
  Voor vragen van organisatorische aard:
  Conferentiebureau
  telefoon 033-4534374
  fax 033-4534353
  e-mail b.overgoor@cps.nl

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75