• 1 december 2017
  • Het Handboek Digitale Geletterdheid (PDF – kostenloos downloaden) bevat wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’ om leerlingen digitaal geletterd te maken free listening games children. Het handboek is met name geschikt voor bestuurders en schoolleiders die digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs willen geven.

    Het Handboek Digitale Geletterdheid is op 24 november gelanceerd op de Onderwijsconferentie Digitale Geletterdheid in het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum planner. Op deze conferentie spraken o.a. Jim Stolze (TED), Hans de Vries (SLO) en Jeroen Gommers, schoolbestuurder Vrije Scholen die vertelde over hun versnellingsvraag Skip bo for pc free.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75