• 22 juni 2017
 • Binnengekomen bericht – Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat je niet alleen let op de prijs en kwaliteit van de producten of diensten die je inkoopt maar ook op de effecten op milieu, mens en maatschappij download good night pictures for free.

  De lat hoger leggen
  In de onderwijs- en onderzoekswereld speelt MVI een steeds belangrijker rol. Vrijwel alle instellingen hebben een eigen duurzaam inkoopbeleid hp psc 2355 treiber download kostenlos. Inkoop is een krachtig sturingsinstrument om je leveranciers in beweging te krijgen. Door duurzaamheidscriteria mee te nemen in je inkopen en aanbestedingen kun je koplopers belonen en de lat in de markt hoger leggen conjugation duden.

  E-waste
  Bij de inkoop van ICT is het relevant om duurzaamheidsaspecten mee te nemen. Denk hierbij aan energiebesparende maatregelen, hergebruik van materiaal en componenten, het voorkomen van e-waste en het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de keten adobe produkte herunterladen. In de praktijk blijkt het om verschillende redenen nog lastig te zijn om de juiste eisen te stellen, bijvoorbeeld door onbekendheid met de (duurzame) ontwikkelingen in de markt, mogelijke conflicten met functionele eisen en beperkte marktinvloed neue schriften downloaden. De meeste bezwaren zijn goed te ondervangen.

  Handreiking en productkaarten
  De door SURF uitgebrachte handreiking ICT inkopen met impact en de bijbehorende productkaarten helpen inkopers en IT-managers op weg om ICT duurzaam in te kopen download ls 18.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75