• 1 november 2003
 •  Vereniging I&I (Docenten Informatica - InformatiekundeHoud de 26e en 27e november gereserveerd handy apps download kostenlos!

  Een nieuwe ploeg conferentiecommissieleden brengt nieuwe ideeën. De kernwoorden zijn: inspireren, leren, energie, plezier en enthousiasme Download free offline games. De 13e conferentie van de vereniging i&i (vereniging voor docenten Informatica – Informatiekunde) krijgt weer kleur: kleuren van themalijnen windows 10 update hangs when downloading. De thema’s zijn dit jaar:
  • De menselijke (humane) kant aan ict, ict voor iedereen: diversiteit, multicultureel, gehandicapten, communicatie, communicators; de kunst van het begeleiden van collega’s, intervisie voor ict-coördinatoren  [oud rose]
  • Het gebruik van ict bij de vakken, m.n words kostenlos downloaden chip. de talen (methodes met software en de didactiek erachter); inspirerende (nieuwe) voorbeelden van ict-toepassingen, ook vakoverstijgend
  • Vmbo met de focus op het nieuwe leren, nieuwe ontwikkelingen, beroepsgerichte vakken, vmbo-centrum en de rol die ict in deze ontwikkelingen speelt
  • Vormen van het nieuwe leren of nieuwe organisatievormen van onderwijs: relatie leraren – leerlingen en (digitale) didactiek, communicatie, voorstellingsvermogen en motivatie; teamteaching, kernteams, ict-rijk leren
  • Het vakgebied informatica/informatiekunde: doorlopende leerlijn, vernieuwing basisvorming, kerndoelen informatiekunde in de vakken en de leergebieden van het kerncurriculum, nieuwe plannen voor informatica in de bovenbouw Download crossfire band 1 for free.
  • Toetsen en volgen: computergestuurd toetsen, nieuwe vormen van toetsen, leerlingvolgsystemen; wat is er al en wat komt eraan Download popcorn time?

  Met onderwerpen als: didactiek, implementatie, internationalisering, speciaal onderwijs, e-learning en elektronische leeromgevingen en een aparte i&i-lijn voor service aan onze leden download hd movies as it goes.


  Nieuw in ons programma:
  * extra tijd, om met elkaar (na) te praten, zoals vorig jaar veelvuldig is gevraagd
  *
  met ‘ankerplaatsen’ in het gebouw en speciale intensieve-actieve sessies, met plenaire inleiders of over onderwerpen uit de themalijnen musik von soundcloud downloaden mac.
  *
  We besteden  speciaal aandacht aan zowel de nieuwkomers onder ict-coördinatoren, als aan koplopers en voortrekkers die  met vragen worstelen waarover ze met elkaar willen praten, docenten informatica en informatiekunde en toepassers van ict voor onderwijsdoeleinden herunterladen.


  Om zeker te zijn van goede inleiders en presentatoren, houden we dit jaar de hand aan een aantal selectiecriteria waar de bijdragen aan moeten voldoen kostenlose spiele für mädchen herunterladen.


  U vindt de conferentie onder constructie op onze website: www.ieni.org => conferentie 2003


  Graag tot dan
  Marijke van der Brugge
  Cocky Verwey
  Marie-Anne Platteel
  Gerard Langeraert
  Sjoerd Spoelstra
  Louis Hilgers

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75