• 29 oktober 2003
  • KPN onderwijsaktieNaar aanleiding van het KPN-aanbod gratis breedband internet voor het onderwijs heeft de stichting Ict op school een aantal vragen gesteld all foto's download icloud. Conform afspraak heeft KPN de vragen op haar website gepubliceerd counter strike german. KPN heeft overigens toegezegd zich te conformeren aan de kwaliteitsregeling all notes for free. In de tweede serie zijn vragen gesteld m.b.t. samenwerkingsverbanden, specifieke vragen betreffende diensten, leveringsvoorwaarden en migratievragen music for free online. Hierover zal, na overleg tussen Ict op School en de onderwijsorganisaties, nadere informatie volgen. Op KPN website zijn de vragen met de antwoorden te vinden onder KPN onderwijsactie jaumo app. Kijk onder het kopje Meer Informatie.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75