• 30 november 2004
  • xbox 360 game

    Per ExpressPer Expresse is een leskrant en verschijnt vier keer per jaar en is een aktiviteit van CMO (Centrum voor Mondiaal Onderwijs) bilderen ps4. Elke editie behandelt een actuele gebeurtenis in het wereldnieuws. De leskrant bestaat uit een docentendeel (handleiding met lessuggesties, werkvormen, tips en informatie) en een leerlingendeel (kopieerbare werkbladen). Handleiding en werkbladen zijn gekoppeld met deze webstek, waar de actualiteit wordt uitgediept en waar extra lessuggesties te vinden zijn download games for kids.    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75