• 1 oktober 2004
  • documents herunterladen

    LOGIN:lokaalLokaal erfgoed digitaal tot leven brengen voor het onder-wijs … dat is de bedoeling van de pilot LOGIN: lokaal, waarin samen met scholen en erfgoedinstellingen een lesprogramma en een online leeromgeving wordt ontwikkeld rond lokaal erfgoed herunterladen. LOGIN:lokaal richt zich op leerlingen uit de basisvorming HAVO/VWO. LOGIN:lokaal is een initiatief van Erfgoed Actueel en Waag Society en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW fortnite zum herunterladen kostenlos.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75