• 13 november 2003
  • podcast.de

    Directie ICT van het Ministerie van OnderwijsHet kabinet Balkenende heeft middelen ter beschik-king gesteld voor de internetvoorziening van scholen (70 miljoen euro) en vernieuwing van ICT in het onderwijs (11 miljoen euro) teleboy broadcasts. E.e.a. was reeds eerder bekend, maar vanaf 11 november is een nieuw overzicht gepubliceerd op de website van de Directie ICT windows 7 iso 64 bit german free full version.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75