• 11 februari 2016
 • Persbericht
  Cito-scores binnen half jaar tot 43% procent hoger door Snappet tabletonderwijs – Tijdperk papieren werkboek definitief voorbij

  Grootschalig wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Stichting Kennisnet laat zien dat Cito-scores ingrijpend verbeteren door het gebruik van digitaal onderwijsplatform Snappet. In een half jaar tijd verbeteren bijvoorbeeld de scores op Cito-toetsen voor rekenen tot 43% door het gebruik van tablets samen met het onderwijsprogramma Snappet windows 10 ohne tool herunterladen. Volgens de onderzoekers zijn er een aantal belangrijke voordelen van Snappet: leerlingen ontvangen direct feedback na het maken van een opgave, de opgaven kunnen zich direct aanpassen op het niveau van de leerling en Snappet geeft ook de leerkrachten uitgebreide feedback. Aan de twee onderzoeken die een half jaar tot een jaar duurden, werkten leerlingen van bijna honderd basisscholen mee.

  In opdracht van Stichting Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ICT, zijn grootschalige onderzoeken gedaan door de Technische Universiteit Twente en de Radboud Universiteit naar het gebruik en het effect van adaptief onderwijsplatform Snappet minecraft nitrado map. De onderzoeken tonen aan dat klassen die overstappen op de tablets van Snappet al binnen 6 maanden veel betere leerresultaten boeken. “Er zijn hogere rekenen-wiskunde resultaten na een halfjaar werken met Snappet” (Prof. A. Visscher, Universiteit Twente).

  In de onderzoeken is voor leerresultaten gekeken naar leerlingen van groep 4 t/m 6. Er werden positieve effecten gevonden voor zowel reken- als spellingscores zoo spiel herunterladen. De meeste leerlingen gingen beter vooruit op rekenen en spelling wanneer zij met Snappet werkten dan wanneer zij dit niet deden. De scores op de Cito-toetsen voor rekenen van Snappet-leerlingen stegen in een half jaar tijd zelfs tot 43% meer dan die van leerlingen die geen Snappet gebruikten. Dat is een enorm verschil in leerresultaat.

  “We staan aan het begin van een ontwikkeling die belangrijke consequenties kan hebben voor de manier waarop we onderwijs geven en vooral voor de mate waarin we onderwijs kunnen laten aansluiten op de individuele ontwikkeling van leerlingen.”, aldus I pc spiele kostenlos downloaden vollversionen deutsch legal offline. Molenaar, Universitaire docent onderwijskunde, Behavioural Science Instituut, Radboud Universiteit.

  Wat opvalt is dat de resultaten bij leerlingen van alle niveaus verbeteren, dus ook bij de zwakste en de sterkste leerlingen. Ook blijkt dat naarmate Snappet intensiever wordt gebruikt, de leerresultaten verder verbeteren. Leerlingen die meer opgaven op de tablet maakten, hadden gemiddeld hogere scores dan leerlingen die minder opgaven op de tablet maakten garmin connect training herunterladen. Leerlingen die les kregen van een leerkracht die veel gebruikt maakte van de Snappet-feedback, presteerden beter dan leerlingen die les kregen van een leerkracht die minder gebruik maakte van de Snappet-feedback.

  Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op door Snappet geleverde tablets of op eigen tablets of computers van de school herunterladen. Met Snappet ontvangen de leerlingen feedback na het maken van een opgave waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Leerkrachten krijgen door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep. Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren. Volgens de onderzoekers is het feedbackmechanisme een belangrijke verklaring voor de positieve effecten herunterladen. Ook de adaptieve opgaven spelen hierbij een belangrijke rol. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast op de leerbehoeften van de leerling.

  Aanleiding van het onderzoek
  Aanleiding voor het onderzoek vormt het groeiend aanbod van digitale leerprogramma’s. Het is belangrijk om de effectiviteit van deze programma’s te onderzoeken Download manycam german for free. Andere onderzoeken naar de effecten van ICT in het onderwijs tonen namelijk over het algemeen weinig positief effect aan. Deze onderzoeken laten echter zien dat het op de juiste manier toepassen van technologie een groot positief effect heeft op de leerresultaten van leerlingen. Wat Snappet onderscheidt is dat het de traditionele elementen van onderwijs die goed werken juist stevig verankert en die versterkt met de nieuwe mogelijkheden van techniek sims 3 horse accessories for free.

  Over Snappet
  Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. In de afgelopen jaren verruilden al meer dan 1.300 Nederlandse basisscholen hun papieren werkboeken voor Snappet. Leerlingen, leerkrachten én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht in de klas. Snappet wordt aangeboden op door Snappet geleverde tablets of op eigen tablets of computers van de school. Het sluit aan bij de bestaande onderwijsmethoden en kan worden gebruikt voor rekenen, spelling, taal, begrijpend en technisch lezen, automatiseren, woordenschat, burgerschap en studievaardigheden. Sinds kort is Snappet ook beschikbaar voor het VMBO. Wij brengen u graag in contact met scholen die Snappet gebruiken. Zij kunnen immers het best vertellen wat Snappet voor hen, hun leerlingen en het onderwijs betekent.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75