• 9 juni 2016
  • Veel scholen vragen zich af hoe zij digitale geletterdheid kunnen integreren in het onderwijs. De vaardigheid van leraren is een aspect dat daarbij een rol speelt Download playlist amazon prime. Deze workshop maakt leraren bewust van wat computational thinking is en hoe je hiermee in de klas aan de slag kunt.

    In de online workshop computational thinking worden praktische voorbeelden gegeven, en je wordt verwezen naar partijen die je verder kunnen helpen om op school aandacht te besteden aan computational thinking Download books for children for free. Kennisnet heeft de workshop tot stand gebracht in samenwerking met SLO.

    Een belangrijke rol in deze workshop speelt Allard Strijker (leerplanontwikkelaar SLO), die zich bezighoudt met het thema digitale vaardigheden app herunterladen auf smartphone. Hij vertelt waarom het belangrijk is om op school met computational thinking aan de slag te gaan:
    Als je geen besef hebt van computational thinking, is het heel moeilijk om in de toekomst om te gaan met zaken in de dagelijkse praktijk.”

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75