• 31 mei 2017
  • Door Jos Tolbook van de SLO worden geïnteresseerde docenten opgeroepen zich op te geven als ontwikkelaar van lesmateriaal voor informatica in het VO gut 1 herunterladen.

    Vanaf september 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van lesmateriaal voor de keuze-thema’s uit het nieuwe examenprogramma. Het doel is om in de zomer van 2020 voor elk van de 12 thema’s één of meerdere lesmodules beschikbaar te hebben zoo tycoon 1 herunterladen. Het ministerie van OCW stelt middelen ter beschikking om dit lesmateriaal te ontwikkelen. SLO coördineert het traject.

    Opleidingen informatica, lerarenopleidingen en bètasteunpunten spelen een belangrijke rol in de uitvoer, net als de vakvereniging, uitgevers en het bedrijfsleven microsoft office testversion kostenlos herunterladen. Belangrijker nog zijn de docenten.

    Zie de oproep van de SLO spielfilme herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75