• 25 oktober 2013
 • Op het Coenecoop College (Waddinxveen) wordt gebruik gemaakt van Google Apps. ICT-coördinator Sjoerd Spoelstra las het boek Retool Your School, The educator’s essential Guide to Google’s Free Power Apps van James Lerman & Ronique Hicks Uitgegeven door ISTE (International Society for Technolgy in Education) albelli offline fotoboekprogramma downloaden. Zie ook de (gratis) PDF-versie.

  Een boek over het gebruik van Google Apps in de klas, denk je in eerste instantie. Je verwacht een stap-voor-stap-inleiding in het maken van een online toets met de Google Spreadsheet App, of hoe je een klas een website kan laten maken met Google Sites herunterladen.

  Maar de schrijvers beginnen eventjes op een ander “level”. Ze beschrijven in hoofdstuk 1 de school CIS339 aan Webster Avenue in The Bronx. Een school die dreigde ten onder te gaan… te lage prestaties, verloop in het personeel, door de plaatselijke onderwijsinstellingen onder curatele gesteld….ongeveer 900 leerlingen van vooral Hispanic en Afro Amerikaanse afkomst, die slecht presteerden thunderbird kostenlos downloaden deutsch.

  JasonLevyEn ze vertellen het verhaal van het nieuwe schoolhoofd, principal Jason Levy, die zoals alle nieuwe directeuren een nieuwe lijn wilde uitzetten. De lijn die hij koos – in 2008 – was om technologie meer in te zetten in de school, en dan met name online technologie zoals die geleverd wordt in de vorm van Google Apps download toralarm for free. Dat verhaal is voor iedereen in het onderwijs interessant. Al is het alleen maar dat je wat nieuwe “coole” uitdrukkingen oppikt. Ik vond zelf de “drive-by-ICT-course” geweldig herkenbaar: het soort ICT cursus waarbij iemand wat ict dingen in een school gooit en weer hard doorrijdt. En ook heel herkenbaar: “trialling it”. “We gaan een pilot doen”, zeggen we dan in Nederland, het liefst in de vestiging die zo ver mogelijk van de hoofdvestiging af ligt microsoft word app.

  Deze Jason Levy is er niet vóór. Niet voor het Triallen en niet voor de Drive By cursus. Zijn analyse was al heel snel dat het probleem van zijn school er één van communicatie was. Leerlingen en docenten kwamen uit verschillende stadswijken, waren niet onderdeel van één cultuur die hen bond. Men wist niet goed van elkaar waar men mee bezig was Download video for android. En dan is de stap om Google Apps niet alleen je school binnen te halen, maar om er ook een communicatieplatform mee te bouwen niet zo’n gekke.

  Met een “google form” kun je niet alleen snel een leuke multiple choice toets in elkaar zetten…je kunt hetzelfde techniekje ook gebruiken om een formulier online te zetten waarmee een docent snel het gedrag van een leerling kan rapporteren. En als je dat goed aanpakt is het mogelijk om daarmee voor hele klassen overzichten te geven, met kleurcodes, over het gedrag van zo’n klas in een week download switch games. En zo wordt beschreven dat het “behaviour tracking system” nu zodanig werkt, dat de conrector door de gang loopt en op haar laptopje precies kan zien welke klas nu waar bezig is en of hun gedrag deze week een positieve ontwikkeling doormaakt.

  Maar niet allen de leerlingen hebben hun formulier ! Ook werd er een systeem van lesbezoeken opgezet, waarbij de lesbezoeken door de schoolleiding én door de docent geëvalueerd werden met een standaard formulier, een formulier dat ongetwijfeld onmiddellijk deel uit zou maken van het POP Download youtube movies for free.

  En dat is dan nog maar hoofdstuk 1. Ik verklap niet veel als ik zeg dat er een “happy end” is: de school doet het natuurlijk na een paar jaar fantastisch.
  Zie How Google saved a school russisch lernen cd download kostenlos.

  Vervolgens gaan we dan echt “hands on” van start. Netjes stap-voor-stap, en met gebruik van veel schermplaatjes wordt duidelijk gemaakt hoe je een Google account opzet, hoe je leerlingen kunt laten samenwerken aan een tekstdocument, aan een presentatie, hoe je de “Chat” functie kunt gebruiken om onderwijs te maken.

  Het boek gaat veel verder dan de gewone Google Apps, ook worden er lessen beschreven die je kunt maken rondom Google Earth, en hoe je Picasa kunt inzetten in je school tomtom stemmen gratis downloaden bert ernie. Daarna bevat het boek een enorme bundel lesideën, voor zowel de basisschool als voor voortgezet onderwijs. Echte lessen zoals ze al zijn uitgetest in de praktijk. Het maken van een Blog voor een talenvak. Het gebruik van Google Image search om in een Wiskunde les een presentatie te maken die tegelijk een enquête is waarbij de verkregen getallen statistisch verwerkt moeten worden.

  De mogelijkheden zijn eindeloos. Misschien is dit het meest waardevolle deel voor een Nederlandse leraar: het verkrijgen van ideeën. De stap-voor-stap instructies zijn nogal afhankelijk van de precieze schermen en de taal waarin gewerkt wordt, en die kan de leraar dus beter zelf maken. Met de tools die Google daarvoor biedt is ook dat een fluitje van een cent !
  Eindoordeel:

  • inspirerend om te lezen voor elke onderwijsmens
  • Aanbevolen voor de leestafel van de personeelskamer

  Sjoerd Spoelstra

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75