• 26 maart 2014
 • Ook in het bewegingsonderwijs rukt de digitalisering op, zoals bijvoorbeeld te zien aan het toenemende gebruik van tablets, apps, videofeedback en (serious) games Download navi cards for free. In Van tikken naar taggen (met gratis Ebook) gaan diverse ervaringsdeskundigen in het bewegingsonderwijs en gaming in op de voor- en nadelen van het gebruik van deze technologische middelen bilder aus icloud auf iphone herunterladen. In deze publicatie staan verhalen uit de praktijk en recent wetenschappelijk onderzoek wordt zo scherp mogelijk in beeld gebracht. Docent L.O. Theo Vromen las het boek en schreef er deze recensie over herunterladen.

  Vromen: dit boek is opgebouwd uit een aantal artikelen die ingaan op de digitalisering van het bewegingsonderwijs en de sport herunterladen. In de eerste serie artikelen worden de mogelijkheden beschreven die de inzet van ICT in de lessen gymnastiek en bij spel/sportactiviteiten kan hebben video editor for free.

  In het tweede deel gaan de schrijvers dieper in op het bewegen via spelen op de computer en de mogelijkheden die dit biedt om de mensen meer te laten bewegen ms project kostenlos herunterladen.

  VanTikkenNaarTaggen-boekIn de lessen L.O herunterladen. zien we dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van digitale hulpmiddelen als laptops, tablets en I-phones net als bij sportverenigingen. Via allerlei App’s is dit een waardevolle aanvulling van het bewegings-onderwijs microsoft excel for free in full german. Het opnemen van bewegingen en dit later terug laten zien, geeft de leerlingen een beeld van hun bewegen. De leerlingen kunnen met hun tablet bepaalde situaties taggen deutsch-türkisch wörterbuch kostenlos herunterladen. Hierbij slaan ze de situaties op om deze later te evalueren . De docent L.O. gebruikt deze gegevens om zijn uitleg te ondersteunen. Daarnaast kunnen bewegingen die topsporters maken opgenomen worden en als voorbeeld dienen voor de leerlingen excel übungen zum downloaden. Het maken van videoanalyses kan helpen bij het maken van tactische keuzes in een spel. Het geloof in eigen kunnen kan vergroot worden. Al deze voordelen moeten leiden tot meer en beter bewegen van onze kinderen.

  De voordelen van al deze hulpmiddelen zullen via onderzoek nog aangetoond moeten worden. Thema’s als Privacy bij gebruikte opnames zullen nader beken moeten worden.

  Daarnaast bestaan er beweeggames waarbij kinderen op b.v. de WII spelcomputer sporten nabootsen. Het voordeel van dit spelen is dat regels, handelingen en bewegingen nagebootst worden en de kinderen gestimuleerd worden om dit in het echt ook te gaan proberen. Of dit gebeurt is nog niet bekend. Het is ondersteuning en zal nooit het echte bewegen mogen vervangen.

  Video-opnames moeten altijd een hulpmiddel blijven die aan het leerproces variatie en differentiatie mogelijkheden toevoegen.

  In het tweede deel wordt ingegaan op het gebruik van interactieve apparatuur b.v. embedded fittness waarbij bewegingen die via een scherm te zien zijn, nagedaan worden. Er ontstaan verenigingen die deze vorm van bewegen samen met de eerder genoemde beweeggames uitvoeren. Zij organiseren zich en willen als E-sportbond aansluiten bij het NOC/NSF … de discussie hierover is gaande.

  Als conclusie kan ik zeggen dat er veel kansen zijn voor digitalisering van het beweegonderwijs, maar dat dit nooit ten koste mag gaan van de echte beweegtijd van kinderen en sporters. Onderzoek zal uitwijzen of de rendementen verbeteren door de inzet van ICT in de lessen L.O. De toekomst zal dit uitwijzen.

  Theo Vromen – docent L.O. aan het Rombouts College te Brunssum.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75