• 14 oktober 2004
  • Samen snel op glasDenkt u er over uw school aan te sluiten op glasvezelinfrastructuur any videos from the internet? Verwacht u dat daarvoor de kosten te hoog zullen zijn? Surf naar het project Samen Snel op Glas youtube video kostenlos onlineen. Vanuit dit project wordt gezocht naar een aantal kans-rijke glasvezelinitiatieven, waarvoor een aantrekkelijke bijdrage in de kosten beschikbaar is. Samen Snel op Glas is een onderdeel van een samenwer-kingsproject van SURFnet en Kennisnet, dat uitgevoerd wordt met financiële steun van OCW herunterladen. Door middel van vraagbundeling kunnen grote voordelen behaald worden bij de inkoop van een hoogwaardige (glasvezel)aansluiting.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75