• 5 december 2017
 • Binnengekomen persbericht – SAP heeft de handen ineengeslagen met de stichting DesignWeek@School, dat kinderen laat kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden als design thinking, computational thinking en programmeren. Consultants van SAP ondersteunen bij de begeleiding van workshops en lesprogramma’s op scholen. Daarnaast verleent het technologiebedrijf financiële steun aan het project herunterladen.

  Programmeren, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen en samenwerken. Het zijn enorm belangrijke vaardigheden. Allerlei maatschappelijke vraagstukken vragen om creatieve en originele inzichten. Steeds vaker heeft technologie daarin een groot aandeel.

  Bekijk de video over DesignWeek@School.

  Het is voor veel basis- en middelbare scholen echter lastig om die vaardigheden te integreren in het bestaande lesprogramma solid edge downloaden. Leerkrachten beschikken niet altijd over voldoende tijd en kennis om hier actief mee aan de slag te gaan. De Nederlandse overheid buigt zich over het vraagstuk hoe scholen ondersteund zouden moeten en kunnen worden om onze kinderen de genoemde vaardigheden te leren, maar concreet is er nog geen goede en toekomstbestendige oplossing.

  Status quo doorbreken
  DesignWeek@School wil die status quo doorbreken. Het is een stichting die kinderen én leerkrachten op een uitdagende en leuke manier laat kennismaken met 21e-eeuwse vaardigheden en hen laat ervaren hoe zij met die vaardigheden een positieve impact kunnen hebben op de maatschappij pou spiele herunterladen. Scholen worden bovendien ondersteund met de integratie van deze vaardigheden in de dagelijkse lessen.

  Het project, dat eind 2016 van start ging, richt zich met name op basisschoolleerlingen. Gedurende de projectweek leren ze samenwerken, creatief naar oplossingen zoeken en maken ze kennis met de basisbeginselen van programmeren. Tijdens lessen en workshops leren ze bijvoorbeeld robots aansturen en apps ontwikkelen in een op kinderen toegespitste programmeertaal pixel font. Het niveau is daarbij afgestemd op de leeftijd.

  Maatschappelijke impact
  In een deel van de lessen staat het zoeken naar een oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk centraal. Bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid in de omgeving van de school of het tegengaan van pesten onder leerlingen. In de hoogste klassen (groep 7 en 8) formuleren de leerlingen zelf een probleem, waarna ze daarvoor vervolgens een oplossing uitwerken mspy kostenlos download.

  Het doel van DesignWeek@School is dat scholen na afloop zelfstandig verder kunnen met de materie en die kunnen opnemen in hun lesprogramma. “Het natraject is daarom voor ons erg belangrijk“, legt Floor Coonen, initiatiefnemer & Kids Design Officer bij DesignWeek@School, uit. “We ondersteunen scholen met de integratie in de lesprogramma’s. Bovendien hebben ze na afloop vaak een brede kring van enthousiaste ouders en contacten uit het bedrijfsleven om zich heen verzameld herunterladen. Dat helpt natuurlijk enorm.

  Enthousiast
  Basisschool De Piramide uit Vught was de afgelopen periode een van de deelnemende scholen. Louise Strijk, directeur van de basisschool De Piramide, kijkt terug op een geslaagde week. “We hebben tot nu veel enthousiaste reacties van leerkrachten, ouders en natuurlijk de kinderen zelf ontvangen minecraft skin from other players. Het is een mooie, inspirerende week waarmee je mensen enthousiasmeert. Leerkrachten vinden het vaak spannend hiermee aan de slag te gaan. Zij worden aan de hand meegenomen. Je ziet als leerkracht wat er allemaal mogelijk is en dat je samen veel kunt bereiken.”

  Klaar voor de toekomst
  De missie en visie van DesignWeek@School passen perfect bij die van SAP cmd.exe. “De wereld om ons heen verandert, alles wordt digitaal. Zowel SAP als DesignWeek@School vindt dat technologie de wereld mooier kan maken, en levens van mensen kan verbeteren”, zegt SAP-architect Koen van Sabben. Hij is een van de vrijwilligers bij DesignWeek@School. “Je moet kinderen digitale vaardigheden meegeven, daarmee bereid je ze voor op de toekomst power bi download kostenlos. De ontwikkelingen gaan echter sneller dan de scholen zelf kunnen bijbenen. Wij kunnen ze daarbij helpen. Dat zijn we maatschappelijk verplicht. Nederland is een innovatieland, dat moet zo blijven.

  Jan Willem Goes, initiatiefnemer DesignWeek@School & Practice Manager bij SAP-partner The Next View vult hem aan: “Kinderen doen natuurlijk in hun privéleven al veel met technologie tvnow filme downloaden. Maar wij willen laten zien dat je met creatieve oplossingen ook echt een positieve bijdrage kunt leveren aan de maatschappij.”

  Socialer en duurzamer
  Wekelijks komen bij de stichting DesignWeek@School nieuwe aanvragen binnen van basis- en middelbare scholen in heel Nederland. Niet voor niets, aldus Coonen: “Er is grote behoefte bij scholen om de 21e-eeuwse vaardigheden op een betekenisvolle manier op te nemen in het lesprogramma. Het gaat daarbij niet alleen om leren programmeren, maar juist om hoe je die kennis met behulp van design thinking en nieuwe technologie kunt inzetten voor een socialere, duurzamere maatschappij.”

  De groeiambitie is groot. In 2020 wil de stichting 100.000 kinderen hebben bereikt. Floor Coonen: “We zijn dan ook ontzettend blij met sponsors als SAP Nederland en The Next View die deze visie onderschrijven. We zijn ervan overtuigd dat we met de hulp van deze en andere bedrijven en de Nederlandse overheid onze doelstelling gaan verwezenlijken.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75