• 8 oktober 2004
  • EPN (Platform voor de Informatiesamenleving)Het  EPN (Platform voor de Informatiesamenleving) organi-seert voor het Voortgezet Onderwijs de wedstrijd Europe Online download lwarb beta. Hierbij hebben Nederlandse scholieren virtueel contact met een school uit één van de nieuwe EU-lidstaten. Scholieren onderhouden contact via e-mail, chat, SMS, MMS of een forum amazon prime video auf englisch herunterladen. Doel is contacten tussen jongeren te versterken en de kennis van elkaars land te vergroten. Het ministerie van EZ steunt het project ringtone the boot download for free.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75