• 15 januari 2003
  • Naar de website van School $ Computer.In maart en april van 2003 vinden de School & Computer Didactiek en ICT Congressen plaats download smart board. De congressen zijn het eigentijdse vervolg op de bekende Regionale ICT-Onderwijs Dagen. Uit onderzoek is gebleken dat er bij leraren een enorme behoefte bestaat aan didactische informatie over ICT herunterladen. Het gaat in alle congressen daarom om de toepassing van didactiek op ICT-gebied in de dagelijkse lespraktijk, ofwel: ‘Hoe kan ik wat er aan materiaal beschikbaar is didactisch optimaal gebruiken in mijn eigen lessen en op mijn eigen manier?’ De congressen zijn bestemd voor PO en VO en studenten van lerarenopleidingen photoshop elements 5 download kostenlos.

     

    Bron: Directie ICT

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75