• 10 november 2004
  • ParnasSysParnasSys en SchoolDesk gaan een partnership aan mindmap program for free. De softwareoplos-singen van ParnasSys sluiten aan bij het concept van de serverloze basisschool van SchoolDesk. SchoolDesk biedt scholen een ICT-platform voor kwaliteits-verbetering van het onderwijs what is download upload. ParnasSys is het nieuwe webbased leerling-administratie en -volgsysteem dat is ondergebracht in de Stichting ParnasSys Beheer, een eigen non-profit organisatie van het PO teams imac.


    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75