• 17 september 2015
 • Binnengekomen bericht
  Simulise, het portfolioplatform voor leerlingen en studenten, is vanaf dit schooljaar beschikbaar in het Engels google earth kostenlos zum herunterladen.

  CipeMotion heeft Simulise in het Engels vertaald vanwege verschillende aanvragen hiervoor uit Nederland maar vooral vanwege groeiende interesse uit het buitenland. CipeMotion wil met Simulise haar vleugels ook internationaal uitslaan en zal de komende periode ook Duitse en mogelijk ook Franse versies lanceren smart switch app. In Nederland hebben vooral internationale scholen en het tweetalig onderwijs behoefte aan een Engelstalige omgeving zodat verschillende de leerlingen zich kunnen profileren.  Simulise biedt de mogelijkheid om bij het inloggen de taalkeuze te maken citrix files. Er kan worden ingesteld welke talen als keuzemogelijkheid worden geboden. Indien er geen keuze wordt gemaakt wordt de taal van de browser, mits Engels of Nederlands gebruikt samsung herunterladen.

  Over Simulise
  Simulise sluit aan op de onderwijskundige visie van onderwijsinstellingen. Aansturen, motiveren en inspireren zijn onze doelen youtube video downloaden naar iphone. Met het Simulise platform wordt, in samenwerking met de onderwijsinstelling een omgeving gerealiseerd waarin reflecterend en zelfsturend leren en werken volledig worden omarmd classic shell german free. Simulise creëert voor leerlingen en studenten een plek waarin zij zichzelf kunnen profileren en in contact kunnen komen met het bedrijfsleven. Vaardigheden, zoals de 21st century Skills, worden in overleg met de onderwijsinstelling in kaart gebracht facebook videos herunterladen ios app.

  Het portfolio binnen Simulise is de plek waar wordt samengewerkt en gepresenteerd wordt wat men heeft gepresteerd. Zie voor meer informatie de website of neem contact op met Hans van Vlaanderen van CipeMotion via (085) 401 35 36 of mail naar info@simulise.com smart life app herunterladen.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75