• 26 september 2017
 • Onder de titel: Leren van de praktijk(dag), wordt op 9 november de tweede i&i praktijkdag gehouden bij de Universiteit van Utrecht download firefox several links. Deze dag zal in het teken staan van twee actuele thema’s te weten het curriculum en programmeren met Micro;Bit

  Curriculum
  Na jaren van onduidelijkheid en onzekerheid lijkt het er op dat er een nieuw curriculum in de bovenbouw en een curriculum voor all leerlingen in zogenaamde doorgaande leerlijnen vorm krijgt herunterladen und installieren bzw. erneutes installieren von office 365. In de komende nieuwsbrief zal i&i hier meer aandacht aan besteden.

  Programmeren
  In onze eerste praktijkdag gaven we extra aandacht aan werken met Arduino die siedler downloaden. Iedere deelnemer ontving, of hij al dan niet mee gedaan had aan het onderdeel: “Werken met Arduino“, een set om zelf aan de slag te gaan download lexibook apps. Ook voor deze praktijkdag hebben we iets dergelijks bedacht. Dit keer zal iedereen direct een Micro:bit met lesmateriaal ontvangen. Dit handige programmeerbare kaartje is in Engeland al aan 6 miljoen scholieren uitgereikt. Daar uitreiken niet voldoende is zullen wij tijdens onze praktijkdag er speciaal aandacht aan besteden door ene beginners en een z.g.n Download businessplan for free. advanced sessie aan te wijden.Doel is in elk geval dat deelnemers aan de sessie op zijn minst direct uit de voeten kunnen en zelf het handige programmeerbare kaartje in de klas kunnen gebruiken Download pages app.

  En verder….
  Uiteraard is er meer,

  • zo zal universitair docent Paul Bergervoet een workshop houden over Overerving. Overerving speelt een belangrijke rol in objectgeoriënteerd programmeren sounds downloaden kostenlos. Het maakt dat objecten taken op een verschillende manier kunnen uitvoeren, zonder dat andere onderdelen van het systeem daar bemoeienis mee hebben. In deze sessie zullen we dit in de praktijk uitdiepen, deelnemers maken zelf een programma waarin dit wordt toegepast herunterladen. We bekijken daarbij de haken en ogen die de implementatie met zich meebrengt.
  • Ook kijken we kort naar het ontwerp van zulke programma’s Daarnaast besteden we ook aandacht aan Scrum in het onderwijs youtube video herunterladen ubuntu. Wie kennis wil maken met deze lesmethodiek kan een introductiecursus meemaken.
  • Als laatste willen wij er op wijzen dat Oracle een bijeenkomst over Big Data zal houden. Een aantal onderdelen zijn nog niet geheel afgekaart, maar die zullen de komende weken bekend worden abaclient.

  Inschrijven (max. 200 deelnemers)

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75