• 3 november 2010
  • WikiwijsWikiwijs won op 14 oktober jl de e-participatieprijs op het congres Burger bewust dayz herunterladen. De prijs wordt gegeven voor de inzet van burgers en overheden om digitale middelen voor burgerbetrokkenheid te gebruiken. Wikiwijs is een platform waar docenten leermateriaal kunnen zoeken, gebruiken, maken en delen download procreate for free. In het juryrapport stond dat: Wikiwijs het gebruik en hergebruik van open leermiddelen op een uitermate relevante en nuttige manier bevordert, door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van Web 2.0 en Open Data principes wiso mein verein herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75