• 19 december 2011
  • Wikiwijs is de site waar leraren uit het PO, VO en MBO lesmateriaal met elkaar kunnen delen samsung herunterladen. In de komende periode worden vele docenten in het MBO wegwijs gemaakt in het gebruik van Wikiwijs youtube video downloaden naar iphone. Hiervoor is men op zoek naar mensen die trainingen kunnen verzorgen. Voorwaarde is dat je ervaring hebt in het geven van trainingen en enige ervaring met Wikiwijs is natuurlijk ook mooi meegenomen classic shell german free. Heb je interesse, meld je dan bij Wikiwijs.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75