• 21 november 2003
  • Ministerie OCWDoor staatssecretaris Van der Laan (Onderwijs, Cultuur en Media) is met nl.tree een afrondingsovereenkomst m.b.t herunterladen. afspra-ken over de continuïteit van de internetvoorziening van scholen gesloten. Er is daarmee een overgangsregeling in het leven geroepen voor scholen die nog aarzelen hun contract met nl.tree te verlengen video editor for free. Doel is te voorkomen dat scholen overhaaste beslis-singen nemen. Door nl.tree is aangeboden dat scholen voor een half jaar een overgangscontract kunnen afsluiten dat elke maand (tot 30 juni) opgezegd kan worden ms project kostenlos herunterladen. De ISP-wijzer biedt informatie m.b.t. het maken van een keuze voor de internetvoorziening van de school herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75