• 28 september 2009
 • door Gertjan Mulder

  Huiswerkplein.nlVoor middelbare scholieren is er nu een nieuwe manier om thuis te studeren app musiken kostenlos iphone! Zoals bekend is er veel vraag naar bijles en zijn er lange wachtlijsten voor kostbare huiswerk-instituten. Nu is extra online ondersteuning mogelijk voor de exacte vakken natuur- en scheikunde download microsoft office for free in full german chip.
  Op huiswerkplein.nl kan je zelf lessen volgen in je eigen tempo en volgens de methode van e-learning Download navi cards for free. D.w.z. op de site inloggen de computer en steeds een beetje theorie voorgeschoteld krijgen.

  Elke keer kan je dan door het beantwoorden van een controlevraag zelf controleren of je dat stukje theorie hebt begrepen. Tenslotte krijg je aan het eind van de les een aantal oefenopdrachten die automatisch worden nagekeken. Voor elke oefen-opdracht is een duidelijke uitleg over het antwoord beschikbaar.

  Huiswerkplein.nlDeze nieuwe vorm van leren sluit naadloos aan bij de manier waarop scholieren van nu met de nieuwe media omgaan. Vaak al wordt internet gebruikt om antwoorden te zoeken en informatie te vergaren voor werkstukken. De manier van kennisvergaren gebeurt nu op school nog vaak op de traditionele manier. Boek op tafel, docent voor het bord. Veel scholieren hebben moeite om de theorie die op school is behandeld thuis nogeens uit het boek te bestuderen. De interactieve manier van studeren die in de lessen van huiswerkplein.nl wordt gehanteerd, vraagt van de leerling voortdurend interactie. Daardoor blijft de leerling actief denken en blijft deze gemotiveerd. Dit stimuleert de opname van de lesstof in hoge mate: je moet direct het geleerde toepassen.

  De website Huiswerkplein.nl biedt op dit moment de complete lesstof voor de vakken natuur- en scheikunde voor de gehele VMBO en voor de onderbouw van de HAVO en VWO.

  Als leerling krijg je een eigen werkgebied, waarop je elke keer weer kunt inloggen. In dit werkgebied kan je zien wat de voortgang van de lessen is en wat het resultaat van je oefenopdrachten was. In vergelijking met de kosten voor een huiswerk-instituut zijn de kosten die zijn verbonden aan deze nieuwe manier van leren zeer beperkt. (20 tot 130 euro per jaar)

  Gert-Jan Mulder - Huiswerkplein.nlGertjan Mulder – Gertjan is een scheikunde leraar die 3 dagen in de week les geeft. De andere dagen houdt hij zich bezig met de website huiswerkplein.nl en studeert hij aan de UT om ook zijn eerste graads lesbevoegdheid te halen.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75