• 17 mei 2011
 • OnderwijsjaarverslagOnderwijsland zucht onder de groeiende verantwoordingslast.
  Door de
  kabinetsplannen kan die nog verder toenemen herunterladen. Naast de verplichte bestuursjaarverslagen moeten scholen zich straks misschien ook op locatieniveau verantwoorden. Nu al maken steeds meer scholen van die nood een deugd.

  Zij zien het namelijk als een kans om niet alleen de inspectie, maar ook de interne organisatie en alle externe belang-hebbenden van actuele en gerichte informatie te voorzien bilder bearbeiten kostenlos herunterladen. Bovendien zijn ze met de juiste oplossingen veel minder tijd kwijt aan hun jaarverslagen.

  Verantwoording per locatie nu al verplicht
  Schoolbesturen die hun jaarverslagen naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) sturen, weten vaak niet dat die cijfers nu al onderbouwd moeten worden met de onderliggende gegevens van de afzonderlijke locaties. Zelfs al zijn dat er maar twee. Nu de kans groter wordt dat de inspectie straks nog beter naar de verantwoording op locatieniveau kijkt, bereiden veel scholen zich voor op de toekomst bilder von icloud auf ipad herunterladen.

  Automatisch onderbouwen
  Dat hoeft niet meteen meer werk in te houden. Tot nu toe gebruikten veel scholen zelfevaluatiesystemen om verantwoording af te leggen. Maar met slimme automatisering en een handige procesinrichting kunnen dezelfde gegevens die nu al per locatie worden geregistreerd, met een druk op de knop worden geaggregreerd in het jaarverslag van het schoolbestuur crime dinner to. Het schoolbestuur voldoet dan automatisch aan de onderbouwingseis, zonder dat het meer tijd kost.

  Actuele managementinformatie
  OnderwijsjaarverslagMaar het grootste voordeel is dat diezelfde actuele gegevens ook voor tussentijdse interne sturing kunnen worden gebruikt. Scholen die investeren in een online verslagoplossing krijgen er een gratis managementsysteem bij dat altijd up-to-date is. Een bovenschools manager kan dan bijvoorbeeld maandelijks schoolresultaten reviewen met zijn locatiedirecteuren wii u apps. Een laptop en een beamer zijn voldoende om online in te zoomen op zaken als kwaliteitszorg, onderwijsprestaties of tussentijdse toetsen, al dan niet uitgesplitst naar locatie. Het is iedereen meteen duidelijk waar eventuele verschillen zitten, en er kan meteen actie worden ondernomen. Met andere woorden, met de juiste software kan een school de verslagleggingseis ombuigen in eigen managementinformatie, zonder dat het meer invoerwerk kost Download aok bonus app.

  Public relations
  OnderwijsjaarverslagDe inspectie en de interne organisatie zijn niet de enigen die geïnteresseerd zijn in een verslag. U wilt ook aan ouders, de gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties vertellen hoe goed uw school het doet. Een oplossing die rekening houdt met Meervoudig Publieke Verantwoording (MPV) maakt van de wettelijke verslagnood een dubbele deugd: informatie voor zowel intern als extern gebruik pc games vollversionen kostenlos herunterladen. Extra publieksinformatie toevoegen, de inspectiespecifieke onderdelen uitschakelen u genereert professioneel opgemaakte publieks- en ouder-vriendelijke jaarverslagen op basis van dezelfde gegevens, in uw eigen huisstijl.

  Ook voor eenpitters
  U denkt nu misschien dat dergelijke geïntegreerde systemen vooral door de grotere samenwerkingsverbanden worden ingezet netflix app auf mac herunterladen. Voor een deel hebt u gelijk: hoe groter de organisatie, hoe meer winst er mogelijk is. Maar in de praktijk blijkt dat met name de zelfstandige scholen, de eenpitters, vaak voor een efficiënte oplossing kiezen. Zij staan immers alleen voor hun verantwoordingstaak, en alle tijd die op overhead kan worden bespaard is meegenomen.

  Primair onderwijs
  Het bovenstaande concept, dat de wettelijke regeldruk omzet in een efficiënt communicatievoordeel voor de eigen organisatie, is voor het primair onderwijs uitgewerkt in Onderwijsjaarverslag, een webbased systeem dat het resultaat is van de inspanningen van SEC en Integrace Download itunes mac. Het product is inmiddels meer dan een jaar beschikbaar, kost maar een paar tientjes per maand en wordt door vele scholen tot volle tevredenheid ingezet.

  Sjef Stovers, Smart Eye Consult
  Roland Vonk,
  Integrace

  Sjef Stovers en Roland VonkSjef Stovers werkt als adviseur voor Smart Eye Consult download logos for free. SEC is een adviesbureau gespecialiseerd in evaluaties, proces audits en accreditaties van opleidingen.Sinds 1994 heeft SEC zowel nationale als internationale expertise opgebouwd binnen de verschillende onderwijssectoren. Roland Vonk is directeur van Integrace. Integrace ontwikkelt sinds 2000 geavanceerde internet applicaties. Het product-assortiment omvat een breed scala van standaard producten op het gebied van content management. Integrace realiseert projecten op basis van de eigen productlijn, en ondersteunt zijn klanten 24/7 in het gebruik.

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75