• 19 januari 2012
 • PolyvisionIn het huidige multimedia tijdperk is het van cruciaal belang om studenten vaker bloot te stellen aan beeldmateriaal om daarmee het leerproces te stimuleren. De toezegging die we vandaag de dag van onze kinderen verwachten, moet zichtbaar zijn in de manier van onderwijs geven. Visualisers, beter bekend als document camera’s, maken het voor leraren mogelijk om meer dynamiek in het lesgeven te brengen door kwalitatief goede multimedia in klaslokalen te introduceren.

  Visualisers zijn simpelweg electronische apparaten om drie-dimensionele voorwerpen zoals boeken, insecten, of elk ander voorwerp op een projectiescherm, interaktief schoolbord, plasma- of LCD-scherm te laten zien herunterladen. De leraar kan op een voorwerp in- en uitzoomen, tekst toevoegen aan het beeld, en vervolgens deze beelden of video’s op een computer opslaan. Veel scholen zien de voordelen van deze technologie, maar hoeveel kunnen het daadwerkelijk volledig benutten?

  Eén object, veel studenten
  De technologie heeft zijn plaats in het klaslokaal verworven en is voornamelijk belangrijk en effektief wanneer één object centraal staat in de les. In plaats van de chaos van een klas die zich rondom een tafel beweegt om bijvoorbeeld het ontleden van een kikker te zien, kunnen de studenten dit vanaf hun zitplaats in 3D op een scherm volgen budenberg kostenlos herunterladen. Deze aanpak draagt eveneens bij aan het tempo van lesgeven en het vasthouden van de aandacht van de studenten.

  Leerdoelen – een introductie
  Visualisers zijn ook ideaal voor het introduceren van een leerdoel. Een voorbeeld is het gebruik van een oud geschiedenisboek in een creatieve schrijfsessie. De studenten krijgen het historische feit te horen en worden aangemoedigd om een verhaal in deze historische achtergrond te bespreken. Zonder document camera zou het de aandacht afleiden en tijdrovend voor de studenten zijn om het geschiedenisboek aan elkaar door te geven. Door visualisers te gebruiken kunnen de studenten in groepjes werken terwijl de relevante bladzijden voorin de klas geprojecteerd worden archicad zusätze herunterladen. Natuurlijk zijn er ook financiële- en milieuvoordelen.

  Zodra een groep een verhaallijn heeft geschreven, kan deze met behulp van de document camera gepresenteerd worden door één van de groepsleden, die het denkproces van de groep kan toelichten. De klas kan vervolgens de verhaallijnen bediscussiëren. De leraar kan naar het werk kijken en de leerdoelen nogeens benadrukken. Tenslotte kunnen de verhaallijnen klassikaal bediscussieerd en beoordeeld worden, een andere verhaallijn worden voorgesteld of over een alternatief slot worden gebrainstormd, voordat het uiteindelijke verhaal aan de klas wordt gepresenteerd.

  Op dit punt is het van belang om de volledige funktionaliteit van uw visualiser in ogenschouw te nemen, aangezien er veel verschillende mogelijkheden zijn. Leraren die hebben geprobeerd een les te geven zoals hier boven beschreven staat, gebruikmakend van informatie uit een boek of geboden document, weten hoe lastig het is om een pagina uit een boek te scannen. De snapshot optie op de multi-funktionele visualiser van PolyVision maakt het echter mogelijk om de pagina automatisch correct weer te geven en vervolgens qua kleur en vorm aan te passen.

  Evaluatie en beloning
  Dit prachtige voorbeeld van het gebruik van deze technologie brengt mij bij een andere manier om voordeel te ondervinden van het brede scala aan mogelijkheden die de visualisers bieden: evaluatie en beoordeling van studenten. De visualiser kan gebruikt worden om het werk van één student aan de gehele klas te tonen met het doel om feedback van medestudenten te krijgen. Het is duidelijk dat hiervoor regels moeten worden opgesteld, zoals ‘alleen positieve feedback en opbouwende kritiek is toegestaan’. Het is bekend dat het verkrijgen van feedback van medestudenten veel meer waarde heeft dan het krijgen van een cijfer van een leraar. Het tonen van het werk van iedere student maakt een snelle en effektieve evaluatie mogelijk.

  Het op deze manier tonen van het werk van studenten, mits op de juiste manier aangepakt, kan hun vertrouwen winnen door goed gedrag en prestaties te belonen; ondanks dat dit in het begin ongemakkelijk kan voelen, geeft het hen de mogelijkheid om zich te profileren en te worden erkend.

  Samenwerking
  Samenwerking en interaktie zijn kenmerken van nagenoeg iedere les in de 21e eeuw en visualisers ondersteunen beslist het process van samen leren, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het voorbeeld van de creatieve schrijfsessie geeft aan hoe de technologie het mogelijk maakt om studenten in groepen te laten samenwerken. Wat het leerdoel ook moge zijn, het effektief samenwerken met gelijken is een vaardigheid die in nagenoeg elke werkomgeving noodzakelijk is en door deze technologie ondersteund wordt.

  Wij adviseren scholen die overwegen om in deze technologie te investeren te zoeken naar een visualiser die ook als webcam gebruikt kan worden. Wanneer deze funktionaliteit is ingebouwd, heeft de leraar alleen nog maar een microfoon en luidsprekers nodig om grensoverschrijdend onderwijs te geven. Praten met studenten van over de gehele wereld, of het nu het bediscussiëren van het huidige economische klimaat met studenten in Griekenland is, of het aantal gevallen van aids met een school in Afrika, de leermogelijkheden zijn eindeloos. Door gebruik te maken van systemen zoals Skype wordt er voorkomen dat er kosten aan verbonden zijn en dat de lessen onnodig gehaast gegeven moeten worden. Wij adviseren scholen simpelweg gebruik te maken van de camera en door middel van de software kunt u verder reiken dan de grenzen van de school op een manier die bij de studenten in goede aarde zal vallen.

  Veel scholen gebruiken hun visualiser voornamelijk aan het begin van de les om de antwoorden van het huiswerk van de vorige dag te laten zien. Ondanks het feit dat dit natuurlijk een prima toepassing van de technologie is, kan er zoveel meer mee bereikt worden. Aangezien veel van de ervaringen van studenten gevormd wordt door en omgeven is met beelden, zijn hoog visuele aktiviteiten beslist uitgegroeid tot de nieuwe vorm van lesgeven.

  Wij zien ook dat leraren de technologie gebruiken om de aanwezigheid van studenten te registreren; wederom een handige en geschikte toepassing. Leraren zouden echter moeten nadenken over de grote hoeveelheid mogelijkheden die de visualisers op andere gebieden in het onderwijs kunnen bieden. Populair en effektief zijn het gebruik van de technologie voor het tonen van uitdagingen, van beelden van problemen die studenten moeten oplossen of van het verbeteren van een foutief opgebouwde zin. Wij willen de leraren echter aanmoedigen om meer te doen dan alleen documenten projecteren. Zoals bij veel technologieën geldt dat de funktionaliteit grenzeloze leermogelijkheden biedt. Visualisers brengen het onderwerp tot leven en bieden veel mogelijkheden om uw klas te motiveren en te doen opleven.

  Simon TindallSimon Tindall
  Simon isdirecteur EMEA onderwijstechnologie bij PolyVision, deelt zijn ervaring op het gebied van de beste leertechnologieën die op scholen gebruikt kunnen worden voor het overbrengen van leerstof. Hij benadrukt daarbij het brede scala aan leermogelijkheden van deze relatief nieuwe technologie en geeft daarbij advies over hoe men hiervan zo optimaal mogelijk gebruik kan maken.

   

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75