• 8 november 2009
 • Recensie door Tessa van Zadelhoff

  Handboek Digibord & DidactiekAlles wat u altijd al wilde weten over digiborden….

  Vorige maand heb ik me door het boek The Interactive Whiteboard Revolution heen geworsteld. Niet omdat het boek zo saai was, integendeel zelfs, maar omdat het boek maar heel karig is geïllustreerd en als het over een visueel wonder als het digibord gaat zie ik daar toch wel graag wat illustraties bij. Nu was er voordat het bovengenoemde boek verscheen geen noemenswaardig naslagwerk te vinden over het werken met digiborden. Heel veel artikelen, sites en fora, maar geen boek en dat was toch wel een gemis fortnite download free ps4. Gelukkig dachten Allard Bijlsma en Jori Mur daar ook zo over en schreven zij in samenwerking met een aantal andere auteurs het handboek Digibord & Didactiek (uitgeverij Instruct – ISBN 97890 460 05774).

  Bij een eerste keer doorbladeren is het een verademing om te zien hoeveel illustraties het boek bevat. 320 pagina in full-color waarbij tekst, quotes, (surf)tips, illustraties en schermafdrukken volgens een vaste structuur worden weergegeven. Deze lay-out zorgt ervoor dat de vele informatie toch niet rommelig oogt. Het boek is opgebouwd uit vier delen;

  1. Het digibord als didactisch hulpmiddel
  2. Leerlingactiviteiten op het digibord
  3. Zelf lessen maken
  4. Nieuwe didactische mogelijkheden

  Het digibord als didactisch hulpmiddel
  In het eerste deel wordt ingegaan op de invoering van het digibord binnen het Nederlandse onderwijs youtube video download computer. Daarnaast worden de verschillende technieken die achter de digiborden schuilgaan belicht. Hieraan zie je dat het boek heel actueel is want zelfs een bord wat pas kort op de Nederlandse markt is zoals de Eno van Polyvision wordt hier belicht. De touchscreens zoals FocusTouch en Eduscreen worden hier niet belicht. In het laatste deel komen de touchscreens wel even aan de orde maar met daarbij de mededeling dat touchscreens nog te duur zijn. Wanneer je echter bedenkt dat je met een touchscreen geen beamer meer nodig hebt naderen de prijzen van beide schermen elkaar al aardig. Ook het Wiiboard en ONSBORD worden hier niet genoemd, deze doe-het-zelfdigiborden zijn ondanks de extra inspanningen die je moet leveren en misschien een gebrek aan support toch voor een aantal scholen een serieuze optie. Het Wiiboard wordt gelukkig in het laatste deel wel belicht en komt ook in lesidee 80 aan de orde maar ik miste het bord in deze opsomming van digiborden en technieken Download zip. In het eerste deel staan verder vele tips die goed van pas kunnen komen bij de aanschaf van een digibord en/of beamer. Ook gaan de auteurs in dit deel in op beginnend digibordgebruik, welke fasen doorloop je als docent in je digibordgebruik en hoe voorkom je dat je in de bekende valkuilen trapt. Vanzelfsprekend lees je hoe je kunt zorgen voor meer interactiviteit en effectiviteit.

  Leerlingactiviteiten op het digibord
  De leerling staat centraal in het tweede deel. Aan welke voorwaarden moet een digibord voldoen zodat leerlingen er zelfstandig mee aan de slag kunnen? Ruim aandacht wordt er geschonken aan het nut van mindmapping. Met mindmaps breng je gedachtenstromen in beeld. Vanwege het visuele karakter van een digibord is mindmapping natuurlijk een hele geschikte digibordactiviteit whatsapp kann mediendatei nicht herunterladen. Het boek digibord & didactiek gaat uitgebreid in op bij wat voor soort opdrachten je mindmapping kunt gebruiken, welke tactieken en programma’s zijn er en geeft vier uitgewerkte lesideeën met het mindmappen als basis. Bij het zelfstandig gebruik van het bord door leerlingen wordt naar mijn mening erg gefocust op leerkrachtgestuurd onderwijs. Bij een andere vorm van klassenmanagement kan het digibord prima als werkhoek voor leerlingen ingezet worden wat weer om andere verwerkingsvormen vraagt. Erg goed vind ik de mogelijkheden voor gebruik bij individuele leerlingen b.v. dyslectische leerlingen.

  Zelf lessen maken
  Bij het zelf maken van digibordlessen in het derde deel wordt helaas voorbij gegaan aan bordonafhankelijke software als Easiteach en C-tools. Behalve het belichten van de belangrijkste eigenschappen van digibordsoftware is er ook aandacht voor het vinden en organiseren van bronnen. Hoe kun je bijvoorbeeld foto’s en video zo efficiënt mogelijk inzetten binnen je digibordlessen download games with money for free? Het hoofdstuk biedt vele tips ter ondersteuning op dit gebied. Het werken met digitale toetsen en met de naar mijn idee vaak ondergewaardeerde stemkastjes komt ruimschoots aan de orde binnen de theorie maar ook binnen enkele lesideeën.

  Nieuwe didactische mogelijkheden
  In het laatste deel gaan de auteurs in op nieuwe didactische mogelijkheden met het digibord. Denk hierbij aan het gebruik van digitale microscopen, documentcamera’s (visualizers), het gebruik van Skype om bijvoorbeeld externe deskundigen te raadplegen. Wat bijvoorbeeld te denken van een livegesprek met een native speaker via het digibord tijdens de Engelse les? Het digibord als managementinstrument komt ook de orde met daarbij een aantal tips over hoe managers het digitale bord in zouden kunnen zetten tijdens vergaderingen en visiebijeenkomsten. Het scholen en enthousiasmeren van minder digibordminded collega’s wordt alleen belicht in lesidee 92. Omdat dit een issue is waar veel ictcoördinatoren en schoolleiders tegenaan lopen had men hier misschien wat meer aandacht aan mogen schenken in dit handboek.

  Conclusie
  Het handboek digibord & didactiek is een mooi naslagwerk geworden met ontzettend veel informatie over het werken met digiborden in het onderwijs. Hoewel het boek bordonafhankelijk is geschreven lees ik tussen de regels door wel een lichte voorkeur voor een bepaald type digibord. Behalve het boek is er de website http://www.drp.nl/digibord waar per hoofdstuk aanvullende informatie te vinden is in de vorm van links, artikelen en tips. Door deze website is het mogelijk om het boek actueel en vernieuwend te houden. Op het moment van het schrijven van deze recensie zijn nog niet alle pagina’s gevuld maar de eerste indruk geeft aan dat deze website een welkome aanvulling is op het handboek. Heel sterk aan dit boek vind ik de vele lesideeën die er in staan, de tientallen quotes van mensen uit en rondom het onderwijs en de grote hoeveelheid informatie die er over digiborden gegeven wordt. Mij spreekt ook erg aan dat er vaak gebruik gemaakt wordt van gratis webapplicaties als Google maps, Bitstrips, Bubbl.us enz. Op het internet zijn ontzettend veel toepassingen voor op het digibord te vinden en een groot deel daarvan is gratis te gebruiken. Het boek biedt veel informatie voor zowel de beginnende als de meer gevorderde digibordgebruiker. Het tot verplichte literatuur stellen op school en PABO gaat mij wat te ver maar ik denk dat het handboek een zeer welkome aanvulling zal zijn voor menig (beginnend) docent die met een digibord werkt of gaat werken.

  Boek waar in de inleiding aan gerefereerd wordt:
  The Interactive Whiteboard Revolution – teaching with IWBs
  door Chris Betcher and Mal Lee

  Tessa van ZadelhoffTessa van Zadelhoff

  Tessa is werkzaam als leerkracht en ict-coördinator op OBS De Kleine Beer te Berlicum. Naast de implementatie van ict in het onderwijs denkt ze ook actief mee over andere manieren van onderwijsinnovatie. Met haar eigen onderneming Warempel onderneemt zij diverse activiteiten op het gebied van onderwijs en ict. Als extern redacteur voor Kennisnet is ze betrokken bij de websites digiborden.kennisnet.nl. Daarnaast geeft zij regelmatig workshops. Momenteel schrijft zij regelmatig artikelen over het gebruik van digitale schoolborden en het praktisch gebruik van diverse ict-gerelateerde verwerkingsvormen.


  Reactie Jori & Allard, de auteurs:
  We zijn blij met de deskundige, uitgebreide en positieve recensie van ons boek. Het is mooi te zien dat er zelfs na 320 pagina’s vol met ideeen, het noemen van vele tientallen merken en programma’s, er nog ruimte is voor aanvullende wensen of namen van ontbrekende pakketten. Daarvoor is er gelukkig de website bij het boek en daar zijn per hoofdstuk verwijzingen naar dit soort pakketten opgenomen.

  Wat betreft onze lichte voorkeur voor een bepaald type bord, is het misschien goed te vermelden dat wij ons uiterste beste hebben gedaan met tientallen fabrikanten contact op te nemen en dat de reacties en medewerking nogal verschillend waren. Omdat in Nederland en wereldwijd twee typen borden zeker 80% van de markt bezitten, leek het ons verstandig qua afbeeldingen in het boek ons vooral daarop te richten. Het gaat in het boek vooral om het gebruik van het DigiBord, waarbij ons het type bord eigenlijk niet veel uitmaakt. Mochten we (nieuwe) merken en typen borden of (nieuwe) software voor borden zijn vergeten, dan nemen we daarnaar graag een link op in de ondersteunende website. Die is inmiddels volledig gevuld.

  REAGEER
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75