• 14 november 2014
 • Kennisnet heeft een nieuwe nummer van 4W uitgebracht, het wetenschappelijke tijdschrift voor onderwijsprofessionals over de opbrengsten en werking van ict in het onderwijs. Via de site kunnen alle nieuwe en eerder verschenen wetenschappelijke artikelen gratis gedownload of als papieren versie bestellen. Het nieuwe nummer van 4W bevat de volgende titels:

  Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein
  Auteur: Johan Jeuring
  Kunnen computerapplicaties net zo goed begeleiden als een leraar? Intelligente leeromgevingen blijken erg effectief te zijn. Maar dan moeten ze wel aan ten minste twee voorwaarden voldoen: klassikale terugkoppeling en feedback per stap. Deze principes zijn onafhankelijk van het domein van de applicatie.

  Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes?
  Auteurs: Ingrid Spanjers, Jimmie Leppink, Jeroen van Merriënboer & Tamara van Gog
  Animaties en instructievideo’s kunnen een toegevoegde waarde hebben voor het onderwijs. Maar niet altijd, en soms zelfs juist niet. Wanneer en op welke manier zijn ze effectief voor het leerproces en leerresultaat? Zowel vormgeving als het kennisniveau van leerlingen spelen hierbij een rol.

  Ontluikende geletterdheid stimuleren met digitale prentenboeken: verschillen tussen kleuters
  Auteurs: Rachel Plak, Cornelia Kegel & Adriana Bus
  De ene kleuter is de andere niet: bij sommigen helpen interventies voor de ontwikkeling van ontluikende geletterdheid wel, bij anderen niet. De genetische bepaalde dopaminehuishouding speelt hierbij een rol. Moeten we onderscheid maken in interventiegevoeligheid bij de extra ondersteuning die we kinderen bieden?

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75