• 19 oktober 2011
 • René Franquinet
 • Melk en ICTDe slogan ICT is goed voor het onderwijs is misschien te vergelijken met de kreet Melk is goed voor elk download code blocks. In eerste instantie kun je weinig tegen de motto’s hebben. Er is niet veel tegenin te brengen. Afgezien van allergische reacties bij de consumptie van melk, vergelijkbaar met die van ict, lees je geregeld stukjes, iets serieuzer aangeduid als rapporten, die het tegendeel willen aantonen bei audible downloaden. Immers, aldus die stukjes, je kunt beredeneren dat melk in ieder geval voor volwassen mensen een merkwaardig product is. Bovendien zijn sommige mensen er allergisch voor stage6 abe download. Maar de melkverwerkende industrie wil je er graag op wijzen dat haar producten goed zijn. Een van mijn buren is er rijk van geworden. Geldt dat ook voor de ict-voor-het-onderwijs producenten web id? Die zouden er dan uitsluitend baat bij hebben als we zoveel mogelijk ict gebruiken. Daar zijn hun reclame-slogans in ieder geval op gericht. Maar ja, je weet hoe het soms vergaat met grote onderwijs-ict-projecten …

  Je leest soms ook dat ict je afhoudt van waar het om gaat: leren en begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe alles in elkaar zit Download sinonimo. ICT kan je laten zien hoe de wereld in elkaar zit, maar begrijpen wordt aan jou overgelaten. Daar zit hem de crux: je kunt dat begrijpen ook overlaten aan apparaten, maar dan kun je ook je hele leven overlaten aan intelligente apparaten download story from instagram.

  Een ander probleem is dat tegenstanders denken dat we ict zien als een doel, terwijl het een hulpmiddel is. Hardnekkig misverstand Download open office org for free. Van de andere kant moet je niet teveel rekenen op de zegeningen van ict-in-het-onderwijs. Je zou anders doel en middel met elkaar verwarren.

  Wat mij betreft moeten de mens en zijn eigen vermogens altijd bóven ict staan directx 11 download windows 10 64 bit free.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75