• 13 april 2012
 • René Franquinet
 • Verbetert ict leren?Als de ict uitvalt, kunnen in ieder geval scholen nog doorwerken windows downloaden op chromebook. Of je dit nu serieus neemt of het als een grapje ziet, het is iets om over na te denken.

  Maakt leren met behulp van ict vorderingen, of, met andere woorden, verbetert het erdoor youtube musicer for free? De moeilijkheid die zich bij dit soort vragen voordoet, is dat je een nulmeting zou moeten hebben, een punt dat je als uitgangspunt voor je waarnemingen of metingen neemt any videos from the internet. Wat is dat nulpunt? Het is inhoudelijk ten eerste niet objectief vast te stellen, ten tweede afhankelijk van tijd en plaats. En: waar wil je naar toe met het verbeteren van het leren via ict youtube video kostenlos onlineen? Is de verbeterde toegankelijkheid van kennis het belangrijkste? Wil je naar betere, hogere resultaten? Is misschien aangenamer leren het uitgangspunt herunterladen? Biedt de flexibiliteit van ict betere aanpassingen aan individuele leerstijlen? Leveren die aanpassingen dan betere leerprestaties op?

  Velen zullen op deze aspecten intuïtief snel “ja“ antwoorden download euro truck simulator 2 demo. Duidelijk is dat ict vele nieuwe educatieve hulpmiddelen in het leven heeft geroepen, zoals simulaties, feedback-trainingen en –oefeningen, snelle toegang tot informatie, ook op wetenschappelijk niveau wecktöne kostenlos downloaden. Die informatie is uit de aard van het medium (bijv. Wikipedia) niet bij voorbaat betrouwbaar te noemen, zeker niet als het over complexe onderwerpen gaat download skat at the regular table for free. Vaak vindt hier ook individueel gekleurde invulling van informatie plaats. Voor de gemiddelde leerling is dit echter weinig relevant, want hij heeft zijn info gevonden en daarmee basta waffen spiele kostenlos herunterladen.

  Wat de laatste jaren vooral zichtbaar is, is de samenwerking die met ict bevorderd wordt. Wellicht is dat zelfs de grootste verdienste van ict en dan niet alleen in educatieve zin eigenen radiosender erstellen kostenlosen. De sociale media zijn de laatste tijd, soms wat overtrokken, onderwerp van inzetbaarheid op educatief gebied geworden. Hoe kun je je mobieltje inzetten in het onderwijs, is dan bijvoorbeeld een vraag. Op dat vlak gebeurt er heel veel, maar hoe verbetert of bevordert dit het leren? Misschien zitten we nog te vroeg in een nieuw leertijdperk. En laten we sommige ontwikkelingen vooral zien als een proef en niet bij voorbaat als een deus ex machina.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75