• 9 mei 2012
 • René Franquinet
 • ICTeaser 12 - De lerende organisatieIn het Engels kennen we twee woorden voor het werkwoord leren: to teach en to learn, afhankelijk van de plaats die je in de klas inneemt download games with money for free. De meesten van ons begrijpen dat verschil in positie wel omdat het al vele decennia zo is. Je hebt iemand die een ander iets probeert bij te brengen en de ander die daarvan iets probeert op te steken malen downloaden. Dat de teacher ook iets van de learner kan opsteken, komt niet zo gauw bij veel teachers op. Toch zouden we met deze visie veel van de impasse die in het voortgezet onderwijs bespeurbaar is (en beslist ook in andere onderwijstypen), kunnen doorbreken firefox for mac.

  Docenten hebben meestal een goede scholing gehad en sommigen hebben zelfs meer dan dertig jaar onderwijservaring. Die laatsten hebben hun vakscholing lang geleden genoten en willen niet meer zo gauw scholing voor de boeg hebben mit handy lieder von youtube downloaden. De mededeling dat iemand al dertig jaar onderwijservaring heeft, mag je soms letterlijk nemen: dertig jaar lang heeft hij zijn inzichten gebaseerd op dezelfde oorspronkelijke scholing download the advent calendar for free. Je kunt in het VO 10% van je betaalde uren inzetten voor scholing. Dat lijkt nogal wat: zo’n 160 uur in een jaar bijgeschoold worden. Je zou er echt iets van moeten opsteken scrivener herunterladen.

  De docent leert en wordt bijgeschoold. Allemaal leren dus. Maar is het onderwijs dan een lerende organisatie? In het algemeen vrees ik van niet tubemate download deutsch kostenlos. Het kenmerk van een lerende organisatie is dat deze zich voortdurend aanpast aan een veranderende omgeving. Voor dit aanpassen is niet alleen nodig dat je je nieuwe vaardigheden aanleert maar ook dat je oude gewoontes afleert die minder goed voldoen über amazon prime musik herunterladen. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we zijn “im Grunde” allemaal gewoontedieren. Routine kan goed zijn, want ze vergemakkelijkt het leven in veel gevallen playback lieder downloaden. Maar in het onderwijs is routine niet altijd gewenst. Immers inzichten in leren en kennis verwerven veranderen in snel tempo.

  Een lerende organisatie is zichzelf continu aan het reorganiseren om haar gestelde doelen te bereiken bus simulator 2012 kostenlos downloaden vollversion. In dit proces doet iedereen voortdurend zijn best om zijn capaciteiten te verbeteren. In een lerende organisatie worden nieuwe ideeën en gezamenlijke ambities aangemoedigd.

  (wordt vervolgd)

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75