• 19 februari 2013
 • René Franquinet
 • ICTeaser 20 - ICT en de leraarICT en de leraar hebben een wisselende relatie met elkaar die siedler downloaden. Een soort van living apart together. Dat wil zeggen, als het zo uitkomt doen we het samen, anders blijven we op onze eigen stek. We hebben in ieder geval oog voor elkaar download lexibook apps. De ene partij loert op de andere om te zien of de aard van het beestje op bepaalde momenten van nut is. Het is een verstandshuwelijk, dat is duidelijk, echt veel liefde komt er niet bij kijken Download businessplan for free. Dat kan toch niet, zul je zeggen, die ICT kan de gebruiker toch niet waarnemen of inschatten? Alleen de mens, in ons geval de leraar, kan de ICT op waarde schatten, niet andersom Download pages app. Daar heb je misschien een puntje, voorlopig.

   “Dat onderdeel van de lesstof kunnen we ook door ICT laten doen,” hoor ik wel eens zeggen sounds downloaden kostenlos. Dan gaat het meestal over practice and drill, waarbij de computer een oneindig geduld aan de dag legt en het wint van de meest geduldige en kind-vriendelijke leraar herunterladen. Ook registratie van leervorderingen en prestaties in de vorm van toetsresultaten kan bovenmenselijk goed door een computer gedaan worden. Je moet er niet aan denken dat je je kostbare tijd aan zulke futiliteiten besteedt youtube video herunterladen ubuntu. Maar laat ik me wat genuanceerder uitdrukken: er zijn nog hele volksstammen die er hun dagelijkse brood mee verdienen en als ze daar happy mee zijn, verplicht of vrijwillig, dan mag ik me er niet mee bemoeien abaclient.

  Wat ICT en de leraar betreft, heb je ook nog zo iets als learning analytics. We komen nu wat dichter bij een goed verstandshuwelijk en, geloof het of niet, de ICT-partij legt begrip aan de dag gta 5 fehler beim herunterladen update. ICT gaat in dat geval na of de vorderingen van een leerling werkelijk van dien aard zijn, dat er feedback gegeven kan worden van het soort waar de leerling echt iets mee kan Download videostar pro for free. En ICT ziet de leerling niet eens. Pas als ICT intelligent wordt, dus letterlijk: iets begrijpt, kunnen ICT en de leraar een perfect verstands-huwelijk sluiten.

  René Franquinet

  René Franquinet is van vrij veel markten thuis. Hij was ooit eens vertaler/eindredacteur van Spirou/Robbedoes. Ging Nederlands doceren en tenslotte informatica in de bovenbouw van het havo en vwo. Tussendoor was hij (eind)redacteur van COS en redacteur van Stepnet. Hij is bestuurslid en auteur van de informatica-methode Enigma. Hij is oud-voorzitter van de Vereniging i&i en erelid van deze vereniging. Momenteel is hij bestuurslid van het Platform VVVO.
  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75