• 28 maart 2000
 • ark ragnarok herunterladen

  Interkulturo is een virtuele school via Internet. Het project werd in september opgestart en is nog in een beginstadium. Toch nemen op dit ogenblik reeds een kleine honderd klassen deel paint program for free. De bedoeling van het project is tweedelig: enerzijds wil het het nut, de pedagogische waarde en het gebruiksgemak van het Esperanto illustreren. Anderzijds wil het verschillende culturen op authentieke en gelijkwaardige wijze met elkaar in contact brengen mp3 can be downloaded from youtube.

  Bronnen:


  • SchoolNET
  • Vlaamse Esperantobond

  RDL b2pn120x120 sms-taal120x75