• 22 januari 2016
  • Wat moet, mag en kan in het schoolexamen?

    Om docenten een overzicht te bieden en op weg te helpen over wat moet, mag en mogelijk is in het schoolexamen wiskunde heeft SLO digitale handreikingen ontwikkeld power media player for free. Er zijn digitale handreikingen voor het schoolexamen voor wiskunde A, B en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo.

    Nederland kent in het voortgezet onderwijs een cultuur en traditie van centrale examinering die sims 4 kleidung download kostenlos. De hiervoor door Cito onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens gemaakte examens zijn van hoge kwaliteit Download ladybug games for free. Toch is steeds duidelijker geworden dat niet alle wiskundige kennis die van een eindexamenkandidaat wordt gevraagd toetsbaar is tijdens een schriftelijke examinering van drie uur download paragon for free. Neem het domein E, wiskunde A havo, Statistiek. Daarin spelen grote datasets, die met behulp van ICT moeten worden geanalyseerd de hoofdrol. De statistische onderzoekscyclus helemaal doorlopen betekent zelfs dat leerlingen hun eigen vraag en onderzoeksmethode moeten bedenken en zo hun data zelfstandig moeten verzamelen kostenlose online spiele ohne download. Hierdoor is de rol van het schoolexamen groter geworden.

    Om docenten een overzicht te bieden en op weg te helpen over wat moet, mag en mogelijk is in het school examen wiskunde heeft SLO digitale handreikingen voor het schoolexamen voor het schoolexamen voor wiskunde A, B, en D voor havo en wiskunde A, B, C en D voor vwo ontwikkeld groupwise herunterladen.

    RDL b2pn120x120 sms-taal120x75